Kandidaten TK21
10 mei 2023

CDA wil ook gratis opvang voor peuters

CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder wil alle kinderen in de leeftijd tussen 2,5 en 4 jaar twee dagen per week gratis toegang geven tot een peuterspeelzaal of de vroege en voorschoolse opvang. Deze uitbreiding van het kabinetsvoorstel voor gratis kinderopvang is bedoeld om alle kinderen een gelijke start te bieden. ‘Het werkt, het is hard nodig en goed voor het kind’, zegt Palland.

CDA-minister Karien van Gennip maakte onlangs bekend dat de stelselherziening Kinderopvang met twee jaar is uitgesteld. Palland wil dat dit uitstel geen afstel wordt. ‘Een eenvoudiger stelsel geeft ouders meer zekerheid, neemt risico’s weg en zorgt ervoor dat meer werken ook echt meer loont’.

Palland vraagt het kabinet om bij de uitwerking van het nieuwe stelsel de peuterspeelzalen en de vroeg- en voorschoolse opvang mee te nemen. Deze opvang valt onder de gemeenten, waarbij er verschillen zijn tussen de gemeenten en de toegankelijkheid en eenduidigheid verbeterd kan worden met dit voorstel. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) adviseerde eerder om alle kinderen recht te geven dagen op twee dagen toegang tot de opvang.

Volgens Palland is de uitbreiding van de opvang nodig. Zeker in de grote steden stapelen de problemen zich op, schreef CDA wethouder Hilbert Bredemeijer onlangs in een opiniestuk. Zo is het aantal kinderen met gedragsproblemen het afgelopen jaar met 20% gestegen. Ook zien de basisscholen steeds meer kinderen instromen met forse taalachterstanden.

Een pilot in Zeeland met gratis kinderopvang en startgroepen (voor peuters) laat juist zien dat uitbreiding van de opvang leidt tot meer kansengelijkheid en een betere ontwikkeling van jonge kinderen. Voor de jonge gezinnen betekent de gratis opvang meer welvaart en een betere balans tussen werk en privé.

Nu de stelselherziening met twee jaar is uitgesteld vraagt Palland het kabinet of de pilot in Zeeland kan worden verlengd, om te voorkomen dat de positieve resultaten teniet worden gedaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.