Het kabinet heeft aangegeven op welke manier het navolging wil geven aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Die uitspraak bepaalde dat de jaarlijkse Nederlandse uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Wat het CDA betreft moet er, zeker in deze onzekere economische tijden, goed gekeken worden of de maatregelen haalbaar zijn. Bijvoorbeeld door bij de afschaling van kolencentrales een vinger aan de pols te houden, zodat beleid in omvang en timing kan worden bijgestuurd als dat nodig is. Bovendien willen we er zeker van zijn dat investeringen ook echt effectief bijdragen aan CO2-reductie op de lange termijn. 

CDA-Kamerlid Agnes Mulder: “Goed dat het kabinet tijdens deze heftige coronacrisis met een realistische blik naar de uitvoering van het Urgenda-vonnis kijkt, en daarbij scherp rekening houdt met onze economische situatie. Zo zou het volledig sluiten van een kolencentrale in deze tijd buiten alle proporties zijn. Nieuwe maatregelen moeten haalbaar zijn, betaalbaar voor bedrijven en inwoners en op draagvlak kunnen rekenen. Het is verstandig eind dit jaar opnieuw te kijken naar wat nodig is. We zijn met z’n allen al hard bezig om de CO2-uitstoot de komende jaren structureel verder te verlagen, en het aandeel duurzame energie te verhogen.” 

Om draagvlak voor klimaatbeleid van onderop te creëren, is het belangrijk dat mensen thuis ook echt iets merken van genomen maatregelen. Bijvoorbeeld doordat energie kan worden bespaard. Het CDA is er dan ook voorstander van dat extra wordt ingezet op de verduurzaming van de bebouwde omgeving, zodat woningen beter worden geïsoleerd en meer gebruik gemaakt wordt van zon op dak. 

Agnes Mulder: “Wij zien veel liever dat mensen profiteren van zonnepanelen op hun daken, dan dat kostbare landbouwgrond daarvoor wordt verspild. Je moet slim omgaan met ruimtegebruik. Goed klimaatbeleid doe je niet over de hoofden van mensen heen, maar pak je samen met elkaar op. Daarom hebben we er eerder bijvoorbeeld voor gezorgd dat MKB-ers ook kunnen profiteren van subsidieregelingen voor zonnepanelen, waar zij daarvoor nog buiten de boot vielen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.