04 oktober 2019

Commissie Krijger biedt evaluatie aan

Op 30 september heeft Alex Krijger, voorzitter van de evaluatiecommissie over de verkiezingen van het afgelopen jaar, het eindrapport van de commissie aangeboden aan Rutger Ploum. De commissie concludeert dat er veel kansen zijn voor het CDA om te groeien. Dat vraagt een eigentijds, positief verhaal, en het lef om heldere keuzes te maken in de aanloop naar de verkiezingen.

De commissie heeft zo’n 80 interviews gehouden en gekeken naar de uitslagen, de campagne, de politieke koers en de kandidaatstelling, en doet een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Zo zou de campagne met meer financiële armslag beter te organiseren zijn en moet al vroeg worden ingezet op een lijst van inspirerende kandidaten. Veel geïnterviewden geven aan dat het samenspel tussen de landelijke en regionale campagnes nog verbeterd kan worden. Een duidelijke, positieve politieke koers moet aan dit alles ten grondslag liggen.

Partijvoorzitter Rutger Ploum: ‘Het evaluatierapport geeft waardevolle aanbevelingen voor de komende campagnes, zowel voor de landelijke organisatie als voor de lokale en regionale afdelingen. Ik wil de commissie danken voor hun vele, grondige werk. Op het congres op 9 november wordt al een vooruitblik gegeven op de keuzes waar in de partij aan gewerkt wordt. Komt allen!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.