29 april 2022

De Commissie Buitenland verwelkomt 10 nieuwe leden

De wereld staat op z’n kop: oorlog in Europa. Met onder andere als gevolg een enorme vluchtelingencrisis, een voedselcrisis en een energiecrisis. Grote vraag- stukken waar het CDA met een nieuwe commissie Buitenland antwoord op geeft! De komende periode worden er tien nieuwe leden formeel benoemd. 

In de afgelopen weken heeft het CDA een open sollicitatieprocedure gehouden voor nieuwe leden van de commissie Buitenland. Uiteindelijk zijn er tien mensen geselecteerd: ‘We werden voor een flinke uitdaging gesteld’, zegt commissievoorzitter Wim van de Camp’. We moeten vanwege aflopende termijnen, afscheid nemen van 8 kundige kandidaten, terwijl meer dan 20 geschikte kandidaten hebben gesolliciteerd’. 

De vele sollicitaties tonen dat er binnen de gelederen van de partij enorm veel kennis, expertise en talent bestaat omtrent internationale en Europese vraagstukken’ aldus partijvoorzitter Hans Huibers. ‘We gaan hen allemaal betrekken bij de vereniging’.

Uiteindelijk heeft de selectiecommissie tien nieuwe leden geselecteerd. Er is een juiste balans gevonden in leeftijd, geslacht en afkomst. 

De wervingscommissie bestond naast Wim van de Camp, uit Fenna Pols (vice-voorzitter) en werd ondersteund door Herman de Vries (waarnemend Internationaal Secretaris).

Commissie Buitenland

De commissie Buitenland is een groep experts die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het CDA op het vlak van inhoudelijke buitenlandse vraagstukken. Daarnaast draagt de commissie bij aan de voorbereiding en coördinatie van diverse (internationale) activiteiten. Zo onderhoudt zij buitenlandse contacten en ondersteunt ze de internationale vertegenwoordiging van de partij waar nodig (o.a. in EVP-verband).

Binnen de commissie zijn de volgende profielen geborgd:

  • Geopolitiek 
  • Internationaal recht, mensenrechten
  • Europese samenwerking
  • Transatlantische samenwerking
  • Duurzame ontwikkeling en energie
  • Internationale economie, handel en investeringen
  • Internationale veiligheid 
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Vluchtelingen, asiel en migratie

Ga naar www.cda.nl/internationaal voor meer informatie  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.