In haar maidenspeech benadrukte CDA-Kamerlid Wytske de Pater-Postma dat minister Van Nieuwenhuizen alles op alles moet zetten om zo snel mogelijk een einde te maken aan de chaos bij het CBR. Door lange wachttijden moeten mensen met een gezondheidsverklaring soms maandenlang wachten tot de verlenging van het rijbewijs is goedgekeurd, met alle gevolgen van dien. Vorige week vroeg De Pater-Postma een spoeddebat aan over het CBR en afgelopen dinsdag liet de minister in een brief weten dat de problemen nog groter zijn dan we dachten. Zo zouden mensen nog minimaal tot de zomer van 2020 moeten wachten tot de doorlooptijden zijn opgelost. Wat Wytske de Pater-Postma betreft moet de ambitie van de minister omhoog: “Er moet écht een tandje bij. De minister moet gaan vechten voor de mensen die nu de dupe zijn.” Met steun van andere partijen, waaronder de oppositie, zijn drie CDA-voorstellen deze week aangenomen:
 
1) De coulanceregeling moet minimaal een maand eerder (uiterlijk 31 oktober, maar liefst zo snel mogelijk) worden ingevoerd dan de minister nu wil, zodat mensen snel de weg weer op kunnen.
 
2) Gedupeerden zonder rijbewijs verdienen een passende en actieve compensatie van de overheid, in de vorm van een vergoeding of gratis ov.
 
3) Er moet een ambitieus stappenplan komen die ervoor zorgt dat de problemen met doorlooptijden uiterlijk 1 maart 2020 zijn opgelost, in plaats van de zomer van 2020 (of zelfs 2021).
 
Coulanceregeling sneller invoeren

De Pater-Postma eiste in het debat dat de coulanceregeling, waardoor het rijbewijs van gedupeerde 75-plussers automatisch met een jaar wordt verlengd, sneller wordt ingevoerd dan de beoogde datum van 1 december. De Pater-Postma wil dat de invoerdatum minimaal een maand naar voren wordt gehaald. Voor het zomerreces was hiervoor al een voorstel van CDA en D66 aangenomen door de Tweede Kamer. De Pater-Postma: “Iedere dag telt. Ik wil dat de minister alles op alles zet om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Een rijbewijs is zoveel meer dan een plastic roze pasje. Deze mensen hebben hun auto hard nodig, voor bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk of boodschappen. Ze belanden daardoor ook sneller in een sociaal isolement. Hoe eerder ze de weg weer op kunnen, hoe beter.”
 
Compensatie is morele verplichting
De grote groep mensen – vooral 75-plussers – die al veel te lang op een nieuw rijbewijs, moeten daarvoor passend worden gecompenseerd door het kabinet. De Pater-Postma: “Mensen voelen zich machteloos en in de kou staan. Ik vind het daarom hoog tijd dat het kabinet iets terug doet. De tijd zonder rijbewijs krijgen ze er niet mee terug, maar de minister is het moreel verplicht. Als je van de samenleving bepaalde normen en waarden verwacht, hoor je als overheid zelf het goede voorbeeld te geven. Afspraak is afspraak. Een passende compensatie is dus nodig, bovenop de declaratiemogelijkheden die er nu al zijn.”
 
Ambitie omhoog
Dinsdag liet de minister in een brief weten dat de problemen bij het CBR op z’n vroegst in de zomer van 2020, of misschien zelfs een jaar later, pas zijn opgelost. De Pater-Postma: “Dat is toch niet uit te leggen? Mijn grote vraag aan de minister: legt zij zich neer bij deze ambitie? Of gaat ze er voor vechten dit eerder te halen?” Omdat de minister vasthield aan de zomer van 2020, diende CDA een voorstel in voor een stappenplan dat ervoor moet zorgen dat de doorlooptijden op 1 maart 2020 voldoen aan de normale normen. De minister zei hetzelfde doel na te streven, maar kon niet beloven dat een snellere oplossing voorhanden is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.