De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft vóór het beëindigen van de gaswinning bij het Groningerveld gestemd om Groningers zekerheid te geven. De Raad van State benoemt de balans tussen leveringszekerheid en veiligheid waar de politiek een weging in moet maken. De CDA-fractie kiest bewust en nadrukkelijk voor de veiligheid en gezondheid van Groningen en vindt het goed dat de Groningers nu zekerheid krijgen. 

Dat er gekozen wordt voor afbouw en stoppen van gaswinningen in Groningen en Noord-Drenthe is voor de CDA-fractie al ruim tien jaar een gegeven. ‘Iedereen die óf uit dit gebied komt, óf er bekend is, óf zich erin heeft verdiept, moet de pijn en het verdriet van de mensen aldaar inmiddels wel snappen. En waar de materiële schade wellicht nog enigszins te vergoeden of te repareren is, is dat onmogelijk als het om fysieke veiligheid, het gevoel van veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de inwoners gaat’, aldus fractievoorzitter Theo Bovens.

Dat de CDA-fractie kiest voor Groningen, betekent niet dat zij haar kop in het zand steekt inzake de discussie over leveringszekerheid. Die discussie speelt al 12 jaar en speelde dus ook bij de voorbereiding en uitgebreide behandeling van de wet die nu voorligt. In de discussie bleef een laatste element over: de vraag of in Groningen een soort van waakvlamsituatie over zou blijven. De brief van het Staatstoezicht op de Mijnen van juni 2023 biedt voor de CDA-fractie hierop een voldoende antwoord: ook de waakvlam-situatie is onveilig. Daarnaast heeft de regering uitputtend en overtuigend in de toelichting op de wet aangetoond dat de leveringszekerheid geborgd is.

‘Als je bij leveringszekerheid wilt blijven denken aan gaswinning in Groningen, doet dat iets met het vertrouwen van Groningers in de nationale politiek. Het zou opnieuw het breken van beloftes inhouden. Daar doet het CDA niet aan mee’, aldus Theo Bovens.

Leveringszekerheid vergt volgens de CDA-fractie andere politieke keuzes: bijvoorbeeld met betrekking tot vergunningverlening gaswinning Noordzee, tempo met energiebesparingsmaatregelen, snelle omschakeling naar duurzame vormen van energie, inschakelen kernenergie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.