13 juli 2023

Elke regio telt!

Iedere regio is uniek. Maar dat betekent niet dat de ene regio belangrijker is dan de ander.

De overheid moet met een andere bril naar Nederland kijken. Dat is de kabinetsreactie op het rapport 'Elke regio telt!'. In het rapport riepen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur het kabinet op het regionaal beleid te wijzigen. Het huidige beleid versterkt nu vooral regio’s die al sterk zijn. Dat moet niet de bedoeling zijn.

De raden zien een toename van verschillen tussen Nederlandse regio’s. Denk aan voorzieningen voor zorg, onderwijs, infrastructuur en werkgelegenheid. De adviesorganen vinden dat bij het maken van beleid de nadruk niet alleen moet liggen op doelmatigheid, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en leefomgeving in alle delen van Nederland. 

Namens het kabinet zegt Hanke Bruins Slot dat de kwaliteit van wonen, werken en leven moet het uitgangspunt zijn voor het handelen van de Rijksoverheid. In alle regio’s in Nederland. 

Hanke Bruins Slot: "Het gaat pas echt goed met Nederland, als het overal in ons land goed gaat. Dat is helaas niet het geval. Het moet anders, en beter. We moeten erkennen dat alleen investeren in regio’s waar het goed gaat, niet werkt voor heel Nederland. Dat vraagt om een andere aanpak. Niet alleen vanaf de Haagse tekentafel, maar ook vanuit de kracht van de regio’s. Het gaat hier om een mammoettanker die van koers moet veranderen. Ik wil samen met provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties van start om die andere koers uit te zetten."

Lees hier het interview met Hanke.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.