30 juni 2022

Essay Pieter Heerma over democratie, empathie en wederkerigheid

In de aanloop naar de tweede Dag van de Christendemocratie presenteert CDA-fractievoorzitter een langer essay over democratie, empathie en wederkerigheid. Centraal thema in dit essay is de vraag hoe we de democratie overeind houden in een tijd van grote veranderingen, polarisatie en individualisme.

Heerma beschrijft hoe dertig jaar individualisme en marktdenken de samenleving heeft verdeeld in winnaars en verliezers. Daardoor heeft een deel van de samenleving steeds vaker het gevoel er alleen voor te staan.

Om het tij te keren bepleit Heerma een afscheid van een liberale marktfilosofie en het individualisme. Het idee dat ieder voor zich een betere samenleving oplevert is onjuist. Een sterke samenleving is gebaseerd op empathie, wederkerigheid en verantwoordelijkheid. In een cooperatieve samenleving is samenwerken de norm.

Minder ik, meer wij is een positieve visie op een gezamenlijke toekomst. ‘Alleen door samenwerking en saamhorigheid kunnen we onze vrijheid, recht en vrede in de democratische rechtsstaat duurzaam behouden.

Lees hier het hele essay.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.