28 april 2023

Evert Jan Slootweg: Voorjaarsnota laat realisme zien

Woordvoerder financiën Evert Jan Slootweg ziet realisme in de Voorjaarsnota die het kabinet heeft gepresenteerd. Om de overheidsfinanciën solide te houden en een fatsoenlijk huishoudboekje achter te laten voor volgende generaties is het nodig om de uitgaven te beperken, nadat de belastingen voor bedrijven en hoge inkomen vorig jaar zijn verhoogd. Tegelijkertijd committeert het kabinet zich langjarig aan het herstellen van het vertrouwen van Groningen, geeft het gemeenten en provincies meer zekerheid en worden de extra investeringen in Defensie voortgezet.

Het kabinet heeft afgelopen week de ereschuld aan Groningers erkend. Het langjarig commitment om het vertrouwen in de politiek te herstellen laat het kabinet zien in deze voorjaarsnota. In het debat na het reces zal het CDA ervoor pleiten alles te doen wat nodig is om recht te doen aan Groningen.

De opgaves voor gemeenten en provincies de komende jaren zijn groot, denk aan de volkshuisvesting, het sociaal domein en de transities van het landelijk gebied, energie. Door het gemeente- en het provinciefonds structureel te verhogen, kunnen zij met zekerheid als betrouwbare overheid investeren in de aanpak van deze grote vraagstukken.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de wereld onveiliger en onzekerder geworden. Het CDA ondersteunt dat het kabinet de noodzakelijke investeringen in onze Krijgsmacht voortzet en niet bezuinigt op Defensie. Om ons land en onze bondgenoten veilig te houden, moet naar de 2% NAVO-norm toe worden gegroeid in 2024 en 2025.

De wereldeconomie laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Er werd al scherp aan de wind gevaren. Als de economische ontwikkelingen tegenvallen, zijn pijnlijkere maatregelen niet ondenkbaar. Daar moet Nederland op voorbereid zijn. Het is volgens het CDA daarom nodig om de overheidsuitgaven nu te beperken.

 

Evert Jan Slootweg:

“Het voorjaarsnotapakket van het kabinet laat realisme zien. Een solide huishoudboekje van de overheid voor nu en komende generaties vraagt om het beperken van de uitgaven. Tegelijkertijd committeert het kabinet zich langjarig aan het herstel van Groningen en wordt er niet bezuinigd op de Krijgsmacht. Dat is goed voor het vertrouwen in de politiek en onze veiligheid.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.