In deze serie gaan Hilde Palland & Mustafa Amhaouch, samen met een lokale CDA afdeling, periodiek op bezoek bij een religieuze gemeenschap om het gesprek aan te gaan over geloof, samenleving en waarden die we (kunnen) delen.

Kamerleden Hilde en Mustafa brachten een bezoek aan de Sint Nicolaas Basiliek in Amsterdam. Een prachtige basiliek met een actieve gemeente van waaruit verbindingen zijn naar de Stadsdiaken van Amsterdam, het drugspastoraat, Casa Migrante en Sant’Egidio. Samen met Diederik Boomsma van CDA Amsterdam gingen de Kamerleden in gesprek in de Nicolaas Basiliek, het historische kerkgebouw aan de Prins Hendrikkade waarvan de vormen teruggaan tot de zestiende eeuw.

Ruimte voor rust en inspiratie  
De Nicolaasbasiliek biedt in het drukke centrum van Amsterdam een oase van rust, bezinning en inspiratie. Er is ruimte voor stilte en voor beleving van het mysterie tijdens de vieringen in de basiliek.Wekelijks bezoeken zo’n 200 tot 300 mensen de diensten. ‘Veel mensen zijn zoekende’, zegt diaken Rob Polet. ‘Op zoek naar spiritualiteit en zingeving. Wij helpen mensen in hun zoeken. Mensen die met hun ziel onder de arm lopen. Zoals Antionio Machado zei; ‘wandelaar en reiziger zijn we allemaal, de weg ontstaat al reizend.’

De homeless Jesus
Sant’Egidio is een christelijke vrijwilligersorganisatie die in Amsterdam restaurant De Franciscustafel  runt voor dak- en thuislozen en bezoek van ouderen organiseert. Colm Dekker, stadsdiaken en betrokken vanuit Sant’Egidio, vertelt over het beeld dat sinds kort op het Waterlooplein staat. Op het eerste zicht lijkt het een dakloze. Als je dichterbij komt kun je Jezus er in herkennen, o.a. aan de kruiswonden aan zijn blote voeten. ‘Het is een appèl op ons’, aldus Dekker. ‘Een appèl om om te zien naar de naaste.’ Hij ziet een verharding in de maatschappij en waarschuwt dat woorden, ook in het politieke debat bijvoorbeeld als het gaat om vluchtelingen, er toe doen. 

Religie vormt gemeenschappen, door alle lagen in de samenleving
De zorgen van de stad zijn ook de zorgen van de kerk zegt Polet. ‘Er wordt veel gesproken over ‘kwetsbare ouderen’, stop daarmee, laten we kijken naar de talenten van senioren. En een groot asset van hen: ze hebben tijd!’  Vanuit de Nicolaasparochie wordt ook invulling gegeven aan pastorale zorg en aan caritas (armenzorg), onder meer met verbindingen met de voedselbank.  Quirien van Berkel is pastor voor het drugspastoraat in Amsterdam. Voor drugsverslaafden zijn er diverse inloophuizen en hij heeft contact met het RIBW, de organisatie voor beschermd wonen. De zondagdiensten vanuit het drugspastoraat worden altijd goed bezocht.

Ook voor de internationale bevolking in Amsterdam is er aandacht. Zo zijn bij de  Spaanstalige parochie zo’n 19 nationaliteiten betrokken. Casa Migrante levert diakonale zorg via 65 vrijwilligers voor de Spaanstalige parochie door ondersteuning van bijvoorbeeld arbeidsmigranten bij inburgering of terugkeer, praktisch contact met ziekenhuizen, culturele activiteiten en vooral ontmoeting. ‘We zijn hier om de minder bedeelden en kwetsbaren in onze samenleving te helpen’.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.