Vorige week kwam aan het licht dat de ICT-vernieuwing bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geleid tot een overschrijding van € 59 miljoen. Los van de kostenoverschrijding gaat het project ook veel langer duren dan aangekondigd.

Bizar, aldus CDA voedselwoordvoerder Jaco Geurts. “Eerst was er sprake van 36 miljoen, toen 52 miljoen en het wordt nu 95 miljoen euro. Gezien het feit dat het systeem alleen draait bij Horeca en Tabak, dat daar zaken handmatig ingevoerd moesten worden, en dat nog 22 veelal complexere inspectieterreinen volgen, maak ik mij ernstige zorgen of zelfs met 95 miljoen wel het einde in zicht is. En terloops wordt ook nog even gemeld dat er andere organisatorische risico’s zijn van circa € 22 miljoen. Hoe kan dat?”

De NVWA is al jaren aan het hervormen en het aantal medewerkers is flink afgenomen. In het regeerakkoord staat dat de NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie.
Geurts: “Het CDA vindt dat organisaties en/of externe personen die betrokken zijn geweest bij NVWA efficiencyprojecten en dergelijke, daarvoor niet meer in aanmerking mogen komen.
Het CDA wil verder dat de Kamer nauw betrokken wordt bij dit proces. Dat betekent dat o.a. de onderzoeksvragen moeten worden voorgelegd aan de Kamer en dat we op de hoogte gehouden worden over het verloop van het onderzoek.”

Geurts wil niet dat de gevolgen van de kostenoverschrijding op het bordje van de ondernemers gelegd worden, door het verder verhogen van de NVWA-tarieven. Ook onze voedselveiligheid mag er niet door in gevaar komen.

De NVWA valt onder het ministerie van Landbouw van minister Schouten. Zij stuurt, onder andere op verzoek van Geurts nu het Bureau ICT-toetsing naar het hoofdkwartier van de NVWA, om verdere geldverspilling en nog meer blunders bij ICT-projecten te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.