Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moderniseert de wetgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De strafbaarstellingen van seksuele misdrijven worden aangescherpt en uitgebreid. 

Slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag kunnen straks in meer situaties aangifte doen. Online en offline seksueel overschrijdend gedrag zijn daarbij even strafwaardig. Politie en openbaar ministerie krijgen met het wetsvoorstel ruimere mogelijkheden om op te treden. Slachtoffers en kwetsbare groepen, waaronder kinderen worden zo beter beschermd.

Grapperhaus: “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is vreselijk voor slachtoffers. Het komt te veel voor en heeft vaak indringende en langdurige gevolgen. Mensen voelen zich onveilig, gekwetst of vernederd. Seks moet vrijwillig en gelijkwaardig zijn; dat is de norm. Altijd. Zowel offline als online. De wet hebben we daarom gemoderniseerd.”

Het gaat om gedrag dat in de samenleving sterker wordt afgekeurd dan voorheen en dat als schadelijk en strafwaardig wordt ervaren. Daarom moet volgens Grapperhaus duidelijker worden gemaakt wat wel en niet kan.

Online gedrag
Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor online seksueel misbruik. Grapperhaus wil kinderen beter beschermen tegen seksueel misbruik. Sexchatting wordt daarom expliciet strafbaar gesteld. Bij de modernisering wordt ook rekening gehouden met bestaande opvattingen over normaal seksueel gedrag van jongeren. Daarom regelt de nieuwe wet dat sexting - de uitwisseling van zelfgemaakt seksueel beeldmateriaal onder jongeren - niet strafbaar is in een gelijkwaardige situatie tussen leeftijdsgenoten én als het beeldmateriaal uitsluitend bestemd is voor privégebruik. 

Een aantal uitbreidingen

 Een belangrijke uitbreiding is de strafbaarstelling van seks tegen de wil. Een ‘nee’ is een ‘nee’. Geen ‘nee’, betekent niet zomaar ‘ja’. Als de ander zich niet helder uitspreekt, moet je eerst nagaan of diegene wel seksueel contact wil. Doe je dat niet, dan riskeer je straf. Verder breidt de minister de strafbaarstelling van verkrachting uit en wordt seksuele intimidatie strafbaar. Door seksueel intimiderend gedrag, zowel online als offline, voelen veel mensen zich onveilig. Dit wil Grapperhaus aanpakken.

Naast uitbreiding worden ook straffen verhoogd voor een aantal seksuele misdrijven, zoals bijvoorbeeld seksuele handelingen met een kind jonger dan twaalf jaar. Ook andere kwetsbare en weerloze personen worden beter beschermd tegen seksueel misbruik. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.