10 augustus 2023

Hans Huibers treedt terug als partijvoorzitter

Het CDA staat aan de vooravond van de doorbraak van een nieuwe generatie beelddragers, ervaren en onervaren, jong en oud. Deze boodschap heb ik de laatste maanden regelmatig verkondigd. Dat geldt niet alleen voor de politieke vertegenwoordigers, maar ook voor de voorzitter. Daarom had ik het voornemen om op 23 september aanstaande tijdens het Congres aan te kondigen dat ik een stap opzij zou doen, zodat de partij op zoek kon naar een nieuwe voorzitter. De eerste aanzetten op weg naar verandering zijn gezet, de volgende fase vraagt om andere beelddragers. 

In de afgelopen dagen zijn er berichten in de media over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt. De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo'n omgeving kan en wil ik niet werken. Ik wil de presentatie en start van de nieuwe lijsttrekker niet belasten met een discussie over mijn persoon en functie. Om die reden heb ik besloten om mijn functie per direct ter beschikking te stellen. 

Mijn wens is dat we in deze partij meer achter elkaar, naast elkaar en voor elkaar gaan staan, en niet blijven hangen in het verleden over dingen die soms al jaren geleden zijn gebeurd. Daarom is mijn oproep om als één team achter de nieuwe lijsttrekker te gaan staan. Dat verdient onze lijsttrekker, dat verdienen onze leden en dat verdient Nederland. Ook ik zal de lijsttrekker en het nieuwe team steunen. Ik heb namelijk veel vertrouwen in de lijsttrekker die we presenteren. Onder leiding van deze politieke leider zal worden gebouwd aan de toekomst. 

Ik dank de leden met wie ik de laatste twee jaar een warme band heb opgebouwd, in alle afdelingen in het land, in de netwerken en geledingen die ik heb bezocht. Ik dank bestuur en Verenigingsraad en alle politieke vertegenwoordigers voor de samenwerking. 

Met vriendelijk groet, 

Hans Huibers 

Reactie Landelijk Bestuur

Het Landelijk Bestuur heeft kennisgenomen van het besluit van onze partijvoorzitter, Hans Huibers om terug te treden. Wij respecteren uiteraard zijn besluit en zijn Hans veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen afgelopen periode.

Onder moeilijke omstandigheden heeft Hans afgelopen periode initiatieven ondernomen om het herstel van de partij en de partijvernieuwing op diverse gebieden in gang te zetten.
Zijn inzet en enthousiasme vanaf de start van het nieuwe Landelijk Bestuur zijn hierbij onmisbaar geweest.

Hans heeft hard gewerkt aan het bouwen vanuit de inhoud, de inzet van jong talent, het scouten van nieuwe beelddragers en vitaliteit in de vereniging. Zo is er een start gemaakt met initiatieven als Jong naar de Top, het informele netwerk van jonge lijsttrekkers en wethouders, en het project 50/50 waarbij ervaren CDA'ers mentor zijn voor jongere talenten en oog voor de diversiteit in de commissies. Tevens is de benodigde herstructurering van het partijbureau in gang gezet.

Niet onvermeld mag blijven zijn onvermoeibare inspanningen om vele CDA-afdelingen te bezoeken. Hij heeft dit altijd met groot enthousiasme en veel positiviteit gedaan.

Wij wensen Hans alle goeds en zijn dankbaar voor zijn grote bijdrage aan onze partij.

In het kader van de continuïteit in deze belangrijke periode zal huidig vice voorzitter en secretaris Mark Buck voorlopig als waarnemend voorzitter fungeren.

Met vriendelijke groet,

Het Landelijk bestuur:
Mark Buck, René Bolle, Wendy Zuidema-Haans, Devie Badloe en Ciel Stevens-Meewis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.