27 maart 2023

In memoriam: Paul Rüpp 1957-2023

Het CDA is diepbedroefd door het bericht dat Paul Rüpp niet meer onder ons is. Op 26 maart 2023 is hij na een ziekbed op 65-jarige leeftijd overleden.

Rüpp was sinds 2021 lid van het Landelijk Bestuur en heeft zich zijn hele leven voor het CDA en de samenleving ingezet, in het bijzonder voor het onderwijs en voor zijn geliefde Brabant.

Partijvoorzitter Hans Huibers: “Paul Rüpp heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan onze vereniging. Dat deed hij lokaal, provinciaal en landelijk. Zijn veel te vroege overlijden laat een gapend gat achter in ons Landelijk Bestuur. Zijn Brabantse humor, onafhankelijk denken, tomeloze energie en compassie worden enorm gemist.” 

Partijleider Wopke Hoekstra: “Paul stond midden in de samenleving. Hij wist ons telkens weer met zijn eigen blik op de wereld in beweging te krijgen. Niet alleen het CDA. Het typeerde Paul dat hij dit betekende voor vele andere verenigingen en organisaties.”

In 1990 maakte Rüpp zijn entree als gemeenteraadslid voor de Gemeente Uden, om daarna als wethouder aan de slag te gaan. Daarnaast was hij bestuurslid van CDA Brabant en gaf hij leiding aan de lokale afdeling in zijn woonplaats Uden. 

Met zijn slogan “bouwen, bouwen, bouwen” bouwde Rüpp tussen 2003 en 2009 als gedeputeerde van Noord-Brabant aan de visie dat de provincie een zichtbare rol moest hebben voor zijn provinciegenoten. 

Voor onze landelijke partij was Rüpp tussen 2001 en 2003 lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA en hij schreef in die tijd mee aan het landelijke verkiezingsprogramma. Ook was hij tot 2013 lid van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Rüpp was een erudiet man, welbespraakt en leraar in hart en nieren. Eerst in de jaren tachtig als docent Nederlands, later in 2009 als voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. Waar hij nadrukkelijk zijn stempel drukte op de hogeschool, als doortastend bestuurder en als burgervader voor de Avansgemeenschap.

Daarnaast was Rüpp onlosmakelijk verbonden met zijn Brabant. De kroon op deze indrukwekkende provinciale loopbaan was het eerste burgemeesterschap van de fusiegemeente Maashorst, waar Uden onderdeel van was geworden. 

Die rol van burgervader sierde zijn persoon: Dat van een verbinder die omzag naar zijn medemens en het kleine groot maakte. Het CDA is hem dankbaar voor zijn tomeloze inzet voor onze partij en de samenleving. Wij gedenken hem met groot respect.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.