28 september 2021

In Memoriam: Pieter A. C. Beelaerts van Blokland

Het CDA is bedroefd door het overlijden van onze oud-minister Jonkheer Pieter Beelaerts van Blokland op 22 september. Hij is 88 jaar oud geworden.

Partijleider Wopke Hoekstra: ‘Pieter Beelaerts van Blokland heeft eerst voor de CHU en later voor het CDA in vele jaren een grote staat van dienst opgebouwd als burgemeester, minister en commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht. Wij gedenken hem met groot respect.’

Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij: ‘Voor mij was Jhr. Drs. Pieter Beelaerts van Blokland een typische, authentieke en bekwame bestuurder van Christelijk-Historische Huize. Hij heeft in diverse ambten het land gediend. In mijn vorige periode als partijvoorzitter behoorde hij tot de categorie 'prominenten' in het CDA, die goede en wijze adviezen had voor de toen jonge partijvoorzitter.’

Pieter Beelaerts van Blokland werd geboren op 8 december 1932 in Heerjansdam. In de periode ‘63 tot ‘77 was hij burgemeester van Wolphaartsdijk, Vianen en Amstelveen en daarnaast Statenlid voor de CHU. 

Tussen 1977 en 1981 was hij minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, eerst voor de CHU en later voor het CDA, in het eerste kabinet Van Agt. Als minister was Beelaerts van Blokland een belangrijke vormgever op het gebied van ruimtelijke ordening. De Verstedelijkingsnota die tijdens zijn ministerschap behandeld werd gaf de aanzet tot ontwikkeling van groeikernen als Alphen aan den Rijn, Lelystad en Hoorn. 

Daarna werd hij burgemeester van Apeldoorn en vervolgens Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht (1985-1998). Van 1999-2000 was hij waarnemend burgemeester van Hengelo. Beelaerts van Blokland was van 1984-1992 voorzitter van de Bestuurdersvereniging van het CDA. 

Beelaerts van Blokland was een aimabel mens. Een wijs bestuurder en een beeldend spreker; met humor en aandacht voor mensen. Hij wist mensen te raken en een goed gevoel te geven. Tot op hoge leeftijd kon hij boeiend spreken. Bijvoorbeeld ook over de geschiedenis van de Domkerk in zijn Utrecht. 

Als politicus met een CHU-achtergrond bracht Beelaerts van Blokland het gedachtegoed van de CHU, maar meer nog de politieke houding van die partij het CDA binnen. Hij vond dat politici geworteld moeten zijn in het gedachtegoed van hun partij en dat zij dat gedachtegoed moeten uitdragen in hun manier van politiek bedrijven. Het christelijk geloof vond hij een belangrijk fundament van de christendemocratische politiek. Hij was van mening dat het erom gaat Gods liefde te vinden en uit te dragen, maar dat je dit politiek niet al te zwaar moet aanzetten. Beelaerts van Blokland bracht dat zelf in de praktijk door als politicus en bestuurder altijd goed naar alle partijen te luisteren voordat hij een beslissing nam. 

Het CDA is Pieter Beelaerts van Blokland dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons land en voor het CDA heeft verricht. Wij gedenken hem met groot respect.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.