Voor een eerlijk belastingstelsel is het belangrijk dat de belastingen eenvoudig zijn. Verder moet het begrijpelijk zijn voor de burger waarom bepaalde belastingen worden geheven of voordelen worden gegeven. Ook moeten er niet te veel regelingen op elkaar worden gestapeld, waardoor niemand meer door de bomen het bos kan zien. “Maar de realiteit van fiscale wetgeving is anders. We hebben zo veel regelingen, die we ook regelmatig aanpassen, dat het spreekwoordelijke bos van regelingen steeds groter en ondoorzichtiger wordt.” Dat zei financieel woordvoerder Inge van Dijk bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2022. (Lees hier de hele inbreng).

Status van ICT bij Belastingdienst
Voor de uitvoerbaarheid van wetgeving is een goedwerkende ICT-infrastructuur een belangrijke randvoorwaarde, aldus Van Dijk. Maar bij de Belastingdienst is die ICT-infrastructuur volgens haar inmiddels te vergelijken ‘met een pan vol natte spaghetti’. Daarom diende ze een motie in, waarin ze de regering oproept om jaarlijks bij het belastingplan een paragraaf toe te voegen over de status van de ICT bij de Belastingdienst. Daaruit moet duidelijk blijken hoe het staat met de vernieuwing van de systemen, en welke gevolgen het nieuwe belastingplan heeft voor de ICT. Verder moet er een lijst met alle voorstellen in het belastingplan worden toegevoegd waarin de impact van die voorstellen op de ICT wordt afgezet tegen de impact voor de samenleving.

Gevolgen van moties en amendementen
Het is ook belangrijk dat Kamerleden een goed beeld krijgen van de gevolgen van de moties en amendementen die ze indienen op het gebied van belastingen. Maakt het de wetgeving complexer? Is het makkelijk uitvoerbaar, en op welke termijn kan het ingevoerd worden? Daarom diende Van Dijk nog een tweede motie in, waarin ze de regering verzoekt om, waar relevant, aan te geven wat de mogelijke gevolgen zijn van de moties en amendementen voor de complexiteit van wetgeving, de uitvoering en de termijn van uitvoering.

Van Dijk benadrukte in haar inbreng ook dat de Kamer goede en goed voorbereide keuzes moet kunnen maken. “Dat vraagt onder andere om tijd, tijd om ons werk goed te kunnen doen. Dus nogmaals mijn pleidooi om in maart met het belastingplan te komen in plaats van in september. Dat geeft ons die benodigde tijd om belastingwetten beter en zorgvuldiger te behandelen.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.