Belastingbetalers en toeslagontvangers worden nu onvoldoende beschermd tegen de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen. Dat maakte de toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk. Op grote schaal kwamen mensen tussen de raderen van de Belastingdienst terecht zonder dat zij zich hebben kunnen verweren. CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk presenteert daarom 15 februari een initiatiefnota: Bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers

De praktische rechtsbescherming van burgers en bedrijven moet verder worden verbeterd. Allereerst moeten de rechten van burgers en bedrijven daarom duidelijk, begrijpelijk en vindbaar in de wet staan. Daarnaast moet voor burgers en bedrijven duidelijk zijn wat zij van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen kunnen verwachten bij het uitoefenen van deze rechten. 

Met haar initiatiefnota doet Inge van Dijk twee voorstellen: 

  1. Het Kabinet opdracht geven te onderzoeken hoe de rechten van belastingplichtigen en toeslagontvangers volledig, begrijpelijk en op een centrale plek in de wet kunnen worden opgenomen; en
  2. Het Kabinet opdracht geven samen met relevante partijen een Handvest praktische rechtsbescherming van belastingbetalers en toeslagontvangers op te stellen en te implementeren in de uitvoering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.