De motie over burgerpanels die het CDA heeft ingediend met enkele andere partijen, is aangenomen. In de motie wordt het kabinet gevraagd om alle voor- en nadelen van burgerpanels in kaart te brengen, waarbij zowel de ervaringen in Nederland als die in het buitenland worden verwerkt. Als het resultaat nog voor de verkiezingen in 2021 kan worden gepresenteerd, kan de mogelijke invoering van burgerpanels mooi worden meegenomen in het nieuwe regeerakkoord.

CDA-woordvoerder energie Agnes Mulder: “Het CDA vindt het belangrijk dat burgers kunnen meepraten, meedoen en uiteindelijk ook mee kunnen beslissen bij grote maatschappelijke vraagstukken. Zodat we bijvoorbeeld die hele energietransitie op een goede manier met elkaar kunnen doen. Die transitie duurt nog tot 2050 en burgerpanels kunnen daar een hele belangrijke rol bij spelen. Dat de motie is aangenomen is een belangrijke eerste stap.”

In een aantal andere Europese landen is bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken het draagvlak vergroot door de instelling van burgerpanels, en de ervaringen hiermee zijn ook positief.

Het is nog even opengelaten welke vorm de burgerpanels moeten gaan krijgen. Het uiteindelijke doel is dat inwoners zich gehoord voelen en dat de politiek hier ook daadwerkelijk verder mee kan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.