21 april 2023

Jaco Geurts verlaat de Tweede Kamer

Beste CDA'er,
 
“Nooit ga ik de politiek in…”, zei ik vaak tegen mijn familie. Het was een reactie op het harde werken van wijlen mijn vader, die 36 jaar actief is geweest in de lokale en provinciale politiek. Toen al zag ik van dichtbij dat politiek hard werken is, met meestal weinig waardering. 
 
Die opstelling veranderde toen Nederland in 2001 werd getroffen door de mond-en-klauwzeer-uitbraak. Ons bedrijf is toen, net als vele andere, geruimd. De manier waarop dat gebeurde, was in mijn ogen ontoelaatbaar. Dit onrecht maakte dat ik niet langer aan de zijlijn kon blijven staan en actief werd in de agrarische belangenbehartiging en de politiek. Eerst als bestuurslid van de lokale CDA-afdeling en in 2006 als lid van de gemeenteraad van Barneveld. In 2012 mocht ik lid worden van de Tweede Kamer.
 
Ruim tien jaar had ik het voorrecht om Kamerlid te mogen zijn. Maar aan die periode komt een einde. Vanuit een andere rol mag ik dienstbaar blijven aan onze samenleving. Gisteren ben ik benoemd en direct beëdigd als waarnemend burgemeester van Maasdriel. Binnenkort ga ik dus de Tweede Kamer verlaten. 
 
Alle CDA-leden en kiezers wil ik bedanken voor hun vertrouwen in mij. Maar ook zeker de CDA-collega’s en alle anderen met wie ik al die jaren heb mogen samenwerken. Al van jongs af aan weet ik me in alles afhankelijk van Hem. Ik wens u allen Gods zegen toe.
 
Hartelijke groet,
 
Jaco Geurts

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.