CDA Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Maurits von Martels spreken zich negatief uit over de commotie die is ontstaan rond het stoken van paasvuren. Zij verbazen zich over de ophef en roepen mensen op om een eeuwenoude traditie niet zomaar te laten verdwijnen. De jaarlijks terugkerende paasvuren behoren volgens hen tot het cultureel erfgoed. Omtzigt:  ‘’Paasvuren bestaan al meer dan 400 jaar. Dat is iets om zuinig op te zijn.”

Omtzigt en Von Martels veronderstellen dat eeuwenoude tradities, waaronder het branden van paasvuren, in de verdrukking raken. Enkel de negatieve kanten worden belicht. “Je moet wel in discussie gaan, maar niet weglopen bij je eigen traditie.” aldus Omtzigt.
Naar aanleiding van het bericht dat het RIVM onderzoek gaat doen naar paarvuren, hebben Omtzigt en Von Martels Kamervragen gesteld.

Vragen van de leden Von Martels en Omtzigt aan de staatssecretaris van I&W, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Medische Zorg en Sport over het onverwachte onderzoek naar paasvuren

1.      Heeft u kennis genomen van het feit dat het RIVM de gevolgen van paasvuren serieus gaat onderzoeken? (https://www.tubantia.nl/binnenland/rivm-gaat-gevolgen-van-paasvuren-serieus-onderzoeken~af305fa4/)

2.      Heeft u kennis genomen van het feit dat het RIVM zelf aangeeft de luchtverontreiniging vanwege het rustige weer enige tijd bleef hangen, maar dat de daggemiddelde waardes van fijnstof (PM10) echter overal  lagen onder de waarschuwingsgrens van matige smog?(bron:https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Paasvuren_mogelijk_opgenomen_in_emissieregistratie)

3.      Wat is de reden dat een traditie die teruggaat tot de 16e eeuw in een keer te gaan onderzoeken?

4.      Wie heeft opdracht voor dit onderzoek verstrekt?

5.      Wat zijn de totale kosten van het onderzoek?

6.      Worden alleen de Nederlandse of ook de Duitse paasvuren meegenomen in het onderzoek?

7.      Is de regering op de hoogte van het feit dat het paasvuur in Espelo op de lijst van immaterieel erfgoed staat? en dat er een aanvraag loopt voor de UNESCO lijst?(https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/965/espelo-easter-fire

8.      Deelt de regering het standpunt dat paasvuren immaterieel erfgoed zijn en bescherming en waardering verdienen met de duizenden vrijwilligers, honderdduizenden bezoekers en bijna nul problemen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.