09 november 2021

Maidenspeech Eerste Kamerlid Soeharno

Jonathan Soeharno (1977) is op dinsdag 28 september 2021 geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Hij is Ben Knapen opgevolgd die op 23 september jl. zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer heeft neergelegd om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Jonathan Soeharno is advocaat ondernemingsrecht en cassatie, hoogleraar rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam en raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch.
 
Op 9 november 2021 hield hij zijn maidenspeech in de Eerste Kamer. Hij voerde het woord bij de behandeling van het Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal. Zijn inbreng kunt u hier teruglezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.