Het CDA is trots op het nieuwe coalitieakkoord en de plannen voor het nieuwe kabinet. ‘Minder ik, meer wij’ is voor het CDA het belangrijkste criterium voor het succes van de nieuwe bewindsploeg. Dat zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma in het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. 

Het CDA ziet veel van de eigen ideeën uit het CDA-verkiezingsprogramma terug in de plannen voor het nieuwe kabinet. Dat geldt voor de terugkeer van de basisbeurs, de plannen voor veel meer nieuwe woningen, maar ook voor een nieuw perspectief voor de landbouw en een stevig budget voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. Het kabinet zet grote stappen vooruit in onze bijdrage aan de aanpak van klimaatverandering, de hervorming van de arbeidsmarkt en de versterking van de samenleving.

‘Deze tijd schreeuwt om meer gemeenschapszin en solidariteit’, zei Heerma. Daarom vindt het CDA plannen als de uitbreiding van de maatschappelijke dienstplicht, een grotere betrokkenheid van burgers bij hun eigen omgeving en het nieuwe nationaal historisch museum van groot belang. 

Wel plaatste Heerma een aantal kanttekeningen die vragen om extra inzet van het kabinet. Zo wil het CDA dat de koopkracht van ouderen nog dit voorjaar wordt gerepareerd. Ook vroeg hij het kabinet wat zij meer kan doen om te voorkomen dat de gaswinning wordt verhoogd. Verder wil het CDA meer aandacht voor het dreigend tekort aan vakmensen, die hard nodig zijn om de grote ambities voor de klimaat- en energietransitie en de woningbouwplannen waar te maken.

Lees de hele inbreng hier terug. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.