10 maart 2018

Moet de busbaan opengesteld worden?

Wat CDA Diemen betreft is er geen eenvoudige voor of tegen antwoord in deze kwestie. De baan is destijds niet voor niets separaat aangelegd. Je kunt je dus afvragen waarom moet die nu opengesteld worden?

Er zijn veel mensen tegen de openstelling, vooral buurtbewoners die vrezen voor de overlast. Maar ook veel voor en dat zijn dan waarschijnlijk ook de mensen die daar niet in de buurt wonen maar langs de huidige 'doorgaande' wegen wonen en de nieuwe bewoners van het Bergwijkpark. Holland-en Bergwijkpark groeien als kool. Er komen duizenden mensen bij. Ook zij zullen de kortste weg gaan zoeken naar het centrum en terug.

Als de busbaan niet open gaat dan zijn zij gedwongen of via de Provinciale weg of via de sluiproutes naar het centrum van Diemen te rijden. Dat lijkt ons, zeker als ze gebruik gaan maken van de sluiproutes, niet de juiste weg. Openstellen van de busbaan is dus in deze een oplossing maar dat zal hoogst waarschijnlijk niet goed ontvangen worden bij de mensen die in de nabijheid van de busbaan wonen. Elke beslissing valt dus voor een bepaalde groep verkeerd.

Wanneer wij alles op een rijtje zetten en er geen andere alternatieven mogelijk zijn dan zien wij dat het, in algemeen belang, niet onverstandig is om de busbaan open te stellen maar slechts onder strikte voorwaarden dat er verkeersveilige maatregelen genomen moeten worden zoals beperkte snelheid invoeren, e.v.t. aanbrengen van drempels, verlichting bij oversteekplaatsen etc. Ook zal er een goede handhaving op na moeten worden gehouden. Daarbij zijn wij van mening dat omwonenden en andere inwoners van Diemen hierin goed gehoord moeten worden en op tijd betrokken tijdens de gehele duur van het proces.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.