Portretfoto Mona Keijzer voor Rijksoverheid.nl
06 december 2019

Mona Keijzer: voorstel gelijke behandeling bedrijven binnen en buiten de EU

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is met het voorstel gekomen om op gebied van mededinging bedrijven van buiten de EU aan dezelfde regels te onderwerpen als Europese en dus Nederlandse ondernemers. 

Mona Keijzer: 'Alle ondernemers zijn welkom om hier zaken te doen, en handel te drijven. Dat is goed voor onze economie en dus de werkgelegenheid. Maar dan is het wel zo eerlijk naar de Europese en dus Nederlandse ondernemer dat zij zich ook houden aan de regels die hier gelden. Bedrijven die dankzij hun thuissituatie oneigenlijke concurrentievoordelen genieten worden hier dus op aangesproken. Namens het kabinet stel ik voor om het EU-mededingingsinstrumentarium uit te breiden en zo te zorgen dat ondernemingen uit derde landen zich aan de hier geldende regels gaan houden. Dat is wel zo eerlijk.'

Bedrijven uit zogenoemde ‘derde landen’ die dankzij illegale staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met Nederlandse en andere EU-ondernemers vormen een toenemend probleem. Het kabinet heeft daarom aan de Europese Commissie nieuw en strenger mededingingstoezicht voorgesteld om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te handhaven. Keijzer heeft de brief over dit zogenoemde level playing field instrument afgelopen week naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Het voorstel komt tegemoet aan de zorgen die veel ondernemers hebben, namelijk of Europa de eigen bedrijven wel voldoende beschermd tegen oneerlijke concurrentie.

Liefst had het kabinet het probleem op mondiaal niveau willen aanpakken maar dat duurt heel lang en daarom wil Keijzer in Europees verband beginnen. Eerlijke economie moet wat haar betreft centraal staan, ook op het gebied mededinging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.