16 februari 2017

Nederland moet belangen beter beschermen

Waar andere landen hun economische bescherming op orde hebben gebracht, is Nederland een te makkelijke prooi geworden voor ongewenste buitenlandse overnames. Dit leidt tot korte termijn winstbejag ten koste van werknemers in Nederland en grotere afhankelijkheid van het buitenland met de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. 

Eigen maakindustrie 
In Nederland  is de arbeidsmarkt oneerlijker geworden en wordt de vaste baan eerder uitzondering dan regel.  Van een eerlijke economie is geen sprake meer als korte termijn winstbejag het brood van Nederlandse ondernemers en werknemers naar het buitenland jaagt. Betere bescherming van onze eigen economie is nodig om te voorkomen dat we een land worden van alleen maar hoofdkantoren zonder eigen productie.

In 2015 presenteerde het CDA de nota 'Een eerlijke boterham'. Hierin bepleiten wij dat voor voedselzekerheid en voedselveiligheid we een sterke Nederlandse landbouwsector nodig hebben. De Nederlandse boer en tuinder voorziet in primaire levensbehoeften waarvoor we niet afhankelijk mogen worden van landen als China en Rusland. Zonder Nederlandse boeren kunnen tekorten ontstaan en worden prijzen voor de consument uiteindelijk extra hoog opgedreven.

Veiligheidsrisico’s
Naast het economische argument is er ook een veiligheidsbelang om onze strategische belangen beter te beschermen. De overname van Fox-IT (dat verantwoordelijk is voor cyberbeveiliging) door het Britse NCC Group toont dit aan. 

Dit terwijl de risico’s van cyberaanvallen actueler zijn dan ooit. De overheid heeft zich laten overvallen en betaalt daar nu de prijs voor. Het belang van een meer onafhankelijke positie wordt veelal beschimpt, uit angst om als ouderwets of protectionistisch gezien te worden. Maar de risico’s zijn reëel. De Nederlandse overheid moet daarom de veiligheidsdiensten een specifieke economische opdracht moeten toekennen. Het CDA vindt dat ook in Nederland een preventieve toets op buitenlandse overnames ingesteld moet worden.

Lees de volledige opinie via onderstaande link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.