05 november 2023

Nieuwe gemeenschapszin: Voorstel voor een maatschappelijke dienstplicht

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA doet een voorstel voor een maatschappelijke dienstplicht. In een democratische rechtsstaat gaat vrijheid namelijk niet zonder verantwoordelijkheid. De samenleving lijkt zich daar steeds minder van bewust. Daarnaast staat de sociale samenhang in Nederland onder druk. Mensen leven langs elkaar heen en ontmoetingen buiten de eigen sociale bubbel komen nauwelijks meer voor. 

CDA Tweede Kamerlid en oud-militair Harmen Krul reageert opgetogen op het voorstel: "Deze visie gaat over hoe jongeren elkaar weer echt gaan ontmoeten, hoe ze leren om hun steentje bij te dragen, verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor de ander. Dat is belangrijk, want in een fatsoenlijk land werken we niet alleen aan onszelf, maar met elkaar aan een betere samenleving." 

Het voorstel houdt in dat alle Nederlandse jongeren tussen de 18 en 27 jaar verplicht een diensttijd volbrengen. Het doel is het ontmoeten van mensen buiten de eigen leefwereld, iets doen voor een ander en een bijdrage leveren aan de samenleving. De opkomstplicht wordt heringevoerd en ingevuld zoals in het Scandinavisch model, waarbij enkele duizenden gemotiveerde jongeren worden opgeroepen door Defensie voor een dienstjaar. De overige jongeren vervullen een fulltime of parttime diensttijd van zes tot twaalf maanden in het algemeen belang, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of bij de politie. Deelnemers verdienen het wettelijk minimumloon. Vanwege de omvang van de operatie wordt er in een overgangsperiode van een paar jaar toegewerkt van vrijwillige deelname naar een verplichting. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.