23 januari 2021

Wopke Hoekstra: Nu doorpakken voor een nieuw perspectief voor de middenklasse

Lees hier de speech

Vandaag heeft CDA lijsttrekker Wopke Hoekstra de campagne officieel afgetrapt in het klokgebouw in Eindhoven. Daar presenteerde hij ‘het verhaal van ons land: de Nederlandse belofte’. Een nieuw perspectief voor de middenklasse voor een beter Nederland-na-corona.

Hoekstra wil een nieuw perspectief voor een sterke en eerlijke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid. De behoefte aan verandering is groot, een frisse start en een nieuw begin. Om te kiezen voor een andere koers om ons land opnieuw vorm te geven. Het coronavirus is nog niet weg, maar vandaag kijken we met elkaar vooruit. Naar het Nederland van morgen.  

“De Nederlandse belofte is de belofte van vooruitgang. De belofte dat wie zich inspant, daar ook voor wordt beloond. Dat je met hard werken van een dubbeltje een kwartje kunt worden. Die belofte is de afgelopen 10 jaar op verschillende manieren gebroken, de erfenis van 10 jaar VVD. De verandering die nodig is, is groter dan rafelrandjes bijknippen. Het roer moet om. En dat kan alleen door nieuw perspectief te geven en het huis grondig op orde te brengen. Het CDA neemt die verantwoordelijkheid om nu door te pakken. Door te pakken om de Nederlandse belofte te herstellen, de belofte dat je inzet altijd zal worden beloond,” aldus Hoekstra. 

Dit land, ons land, waar iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Met als belofte dat die inzet zal worden beloond. Dat is het Nederland waar ik voor sta. Een nieuw perspectief voor de middenklasse. Een beter nederland-na-corona. NU DOORPAKKEN!

1. Eerlijke en sterke economie

Het CDA wil een eerlijke economie die werkt voor jongeren, voor gezinnen en middeninkomens. Waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient 

en vaker de zekerheid hebt van een vast contract. Waar je in elke stad en regio een betaalbare woning kunt vinden. 

Een sterke economie vraagt om ambitieuze investeringen. Om het land op te bouwen en klaar te maken voor de toekomst. We helpen ondernemers - groot en klein - met een doorstart na de crisis. Zodat de winkels, de restaurants en het café op de hoek weer open kunnen.

Wij investeren in kennis, innovatie en de technologie van morgen. Om mee te doen in de wereld van robots, kunstmatige intelligentie en agrifood. We starten een groot nationaal onderzoek naar de drie grote ziekten van deze tijd: kanker, Alzheimer en obesitas. We leggen de lat omhoog voor beter onderwijs aan onze kinderen. 

Om de woningnood te keren gaan we 1 miljoen woningen bouwen in het hele land op een duurzaam en betaalbaar manier. 

Tegelijkertijd kunnen en mogen we niet wegkijken voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering. Parijs is een opdracht maar boven al een plicht aan de volgende generaties. We leveren bijdragen door slim te investeren in innovatie en onderzoek te doen naar nieuwe technologieën en de natuur te versterken.

 

 

2. Krachtige en verantwoordelijke samenleving

Het CDA wil een krachtige en verantwoordelijke samenleving. Waar we zorgdragen voor elkaar en waar we onze normen bewaken en onze waarden beschermen.

Een samenleving, waar het fatsoen wint van brutaliteit,  en respect het antwoord is op verdeeldheid. 

Wij wijken nooit voor de terreur van de georganiseerde misdaad. Wij staan pal voor bedreigde bestuurders, advocaten en journalisten, en altijd naast de slachtoffers van criminaliteit en geweld.

Law & order is voor ons geen stoere taal, maar een bittere noodzaak en een harde strijd. Om de misdaad terug te dringen. De ondermijning aan te pakken. En het verdienmodel van drugsbaronnen, witwassers en meelopers failliet te verklaren. 

Een verantwoordelijke samenleving betekent ook dat wie in Nederland komt zijn best doet en mee doet en kiest voor Nederland. Dat vragen we van nieuwkomers, omdat het geen recht is om naar Nederland te komen maar wel een voorrecht is hier te mogen zijn. Maar wie kiest om hier mee te doen moet ook dezelfde kans krijgen om te delen in de Nederlandse belofte, daarom wil het CDA anoniem solliciteren mogelijk maken. Werkgevers zullen actief werk moeten maken van een divers personeelsbeleid. 

3. Betrouwbare en dienstbare overheid

Het CDA wil een betrouwbare en dienstbare overheid, die naast mensen staat en oog heeft voor hun zorgen. En die burgers niet ziet als klanten of potentiële fraudeurs.

We willen een overheid die haar kerntaken waarmaakt en waakt over het algemeen belang. Dienend, beschermend en rechtvaardig, zodat we veilig over straat kunnen.

Onze kinderen leren lezen en rekenen. Iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Behulpzaam voor wie niet kan, streng voor wie niet wil.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.