Met een stemverhouding van 38 voor en 36 tegen heeft vandaag ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel tot een actieve donorregistratie (ADR) gestemd. In de Tweede Kamer is het voorstel vorig jaar aangenomen, met een minimale meerderheid van één stem. De CDA Tweede Kamerfractie heeft grote twijfels bij het wetsvoorstel en stemde unaniem tegen. In de CDA Eerste Kamerfractie hebben de senatoren verdeeld gestemd; vier leden stemden voor, acht leden stemden tegen het wetsvoorstel.
 
Lange wachtlijsten
Alle leden zien de nood van mensen die lang op de wachtlijst staan en soms tevergeefs wachten op bijvoorbeeld een nieuwe nier, long of lever. Door het wetsvoorstel wijzigt het huidige systeem, waarbij mensen zelf aangeven donor te willen zijn (opt-in), in een systeem waarin iedereen automatisch donor is, tenzij iemand zichzelf heeft uitgeschreven (opt-out).

Stemverklaring
Namens de Eerste Kamerfractie las Maria Martens de volgende stemverklaring voor:
 
“Onze fractie ziet het belang van meer donaties, meer bewuste keuzes en meer registraties. Onze fractie constateert ook dat het verloop van het debat eerder tot vertroebeling dan tot helderheid leek te leiden. Onze fractie betreurt dat.

Een meerderheid van onze fractie ziet grote en principiële bezwaren tegen dit wetsontwerp en acht de inbreuk op het grondrecht, te weten de onaantastbaarheid van het lichaam zoals vastgelegd in art.11 van onze Grondwet, niet te rechtvaardigen. Bovendien vinden deze Leden het wetsvoorstel en de daarbij gegeven toelichting wetgevingstechnisch van onvoldoende kwaliteit.

Vier Leden van onze fractie zijn van oordeel dat het voorgestelde opt-out-systeem van donor registratie een gerechtvaardigde inbreuk op een of meer grondrechten moet worden geacht, mede gelet op het doel namelijk het redden van levens.

Deze vier zullen daarom voor het initiatiefwetsontwerp stemmen.”


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.