Deze week werd in de Eerste Kamer de Wet Toekomst Pensioen behandeld. CDA-senator Ria Oomen pleitte voor het nieuwe pensioenstelsel maar sprak ook verschillende zorgen uit. ‘’Het oude systeem functioneert niet meer. Daarom is het tijd voor verandering. De nieuwe wet biedt meer perspectief op een pensioen dat koopkracht voor senioren behoudt’’ aldus Oomen. 

De CDA-fractie sprak haar zorgen uit over de korte tijd voor de invoering van de nieuwe wet en het niet snel genoeg kunnen stoppen met de invoering wanneer er systematische fouten in het stelsel zouden zitten. De minister heeft toegezegd dat er meer tijd komt voor de invoering en het uit de wet halen van de einddatum in 2027.

Daarnaast komt er op het verzoek van het CDA een regeringscommissaris met voldoende bevoegdheden om te monitoren, gegevens op te vragen, te inventariseren en best practices te verspreiden. Dat geeft de minister de ruimte om snel en adequaat in te grijpen op basis van de gesignaleerde problemen van de commissaris indien dat nodig is. 

Toegang tot het recht 
Een ander punt van zorg is de toegang tot het recht. Wanneer een deelnemer niet tevreden is met het toegezegde aandeel dan zal het corrigeren daarvan makkelijk moeten zijn. Allereerst moeten er voorzieningen zijn voor het opvangen van klachten binnen het eigen fonds. Daarnaast zal een op te richten instituut voor de Geschillenbeslechting ervoor zorgen dat er een onafhankelijke, laagdrempelige, snelle en adequate voorziening komt die recht spreekt. Voor de CDA-fractie is het van belang dat dit een bindend advies is. Ook op dat punt zijn er verbeteringen toegezegd door de minister.  

 Nabestaandenuitkering
Tot slot schiet de wet tekort in de nabestaandenuitkering bij overlijden van de partner voor de pensioendatum. De CDA-fractie heeft vragen bij het doen-vermogen van deelnemers om zichzelf aan te melden voor een vrijwillige verzekering. Er is toegezegd dat er op dit punt verbetering komt. Voor achtergebleven wezen bij een overlijden voor pensionering was de vrijwillige voortzetting van de verzekering zelfs niet voorzien. De minister heeft toegezegd om ook dit hiaat in de wet zo snel als mogelijk op te lossen. Volgende week, 30 mei, wordt er over de wet gestemd.

Lees hier de volledige inbreng van senator Ria Oomen-Ruijten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.