26 februari 2024

Parlementaire Enquête Fraude en Dienstverlening: Verdrietige herbevestiging van leed

De Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening presenteerde maandag 26 januari haar rapport 'Blind voor mens en recht' naar hoe de overheid fraude bestreed en daarbij tekort is geschoten in dienstverlening en rechtsbescherming. CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk was aanwezig bij de presentatie van het rapport. 

Reactie Inge van Dijk:

"Het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is een verdrietige herbevestiging van het leed dat de afgelopen jaren door toedoen van de overheid is veroorzaakt. Het is pijnlijk dat veel van de gevolgen die het rapport beschrijft inmiddels wel bekend zijn, maar dat oplossingen nog steeds op zich laten wachten. De politiek, uitvoering en rechtsspraak zijn tekort geschoten door mensen die hen het hardst nodig hebben, het hardst te raken.

Door geen ruimte te laten voor een menselijke vergissing en een foutje aan te merken als fraude waar keiharde straffen op stonden, zijn mensen vermorzeld. Tot op de dag van vandaag zijn slachtoffers de dupe van de gevolgen en de schaamte van het onterechte label ‘fraudeur’.

Het is schrikbarend dat bezuinigingen op de uitvoering er voor hebben gezorgd dat naar extra fraudegevallen is gezocht, ook wanneer die er niet waren. Des te meer omdat de afdeling Bezwaar en Beroep als gevolg is uitgekleed, waarmee de rechtsbescherming van burgers nog verder onder druk is komen te staan terwijl die bij deze wet- en regelgeving al niet op orde was.

De conclusie dat wij, Kamerleden, hebben gefaald in onze wetgevende en controlerende taak is confronterend. Het parlement heeft de plicht toe te zien op de kwaliteit van wetgeving. Ik hoop dat dit rapport een keerpunt is dat de weerbarstige Haagse praktijk gaat verbeteren. Zo moeten wij er bij de behandeling van wetten beter op toezien hoe de rechtsbescherming van burgers is geregeld en meer oog hebben voor wat wetten in de praktijk betekenen door de praktijk consequent aan tafel te zetten. Daarnaast moeten uitvoerders meer mogelijkheden krijgen om maatwerk te leveren, zodat mensen kunnen worden begeleid in plaats van beoordeeld. En we moeten meer voorkomen, in plaats van genezen.

Daarom wil het CDA dat de ‘Onafhankelijke Belangenbehartiger’ zo snel mogelijk wordt opgezet om mensen met problemen direct fiscale rechtshulp te bieden, een Handvest praktische rechtsbescherming voor uitvoeringsinstanties, en investeringen in betere toegang tot rechtsbijstand. Er ligt een grote opgave bij de Kamer en het kabinet, want we zijn er nog lang niet.

Veel dank aan de Commissie fraudebeleid en dienstverlening voor hun enorme inspanning en terugkijken. Terugkijken om te leren, om vooruit te komen, maar vooral om te voorkomen."

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.