Beste CDA'er,

Toen ik begin jaren ‘90 voor de keuze stond wat ik wilde bijdragen aan de samenleving, koos ik met overtuiging voor de Koninklijke Militaire Academie. Ik was bereid om onze waarden, onze vrijheid te verdedigen. De afgelopen 25 jaar heb ik het CDA mogen vertegenwoordigen in het gemeentebestuur van Horst aan de Maas, de regering en de Tweede Kamer. Het was een grote eer en waar genoegen om namens mijn partij, samen met vele anderen, bij te dragen aan een beter Nederland.

De vele werkbezoeken en ontmoetingen met mensen in de afgelopen jaren, zowel in Nederland als de Caribische delen van het Koninkrijk, alsook in andere delen van de wereld, hebben mij nieuwe inzichten verschaft en veel geleerd. Ik heb gezien in wat voor mooi land we leven en me tegelijk ook gerealiseerd welke enorme uitdagingen er nog zijn.

Het christendemocratisch gedachtengoed is mij met de paplepel ingegeven en heb ik in al die jaren op mijn eigen wijze over het voetlicht proberen te brengen. Een samenleving die gebaseerd is op respect, solidariteit en de overtuiging dat we onze wereld goed moeten doorgeven aan volgende generaties. Een betere wereld begint immers bij jezelf. Maar alleen samen krijg je écht dingen voor elkaar.

Internationale veiligheid en stabiliteit is een onderwerp waarmee ik mij in al die jaren -met brede steun vanuit onze partij- als lid van de Tweede Kamer heb beziggehouden. Het besef dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn, is inmiddels ook doorgedrongen tot het hele parlement en onze samenleving.

Ik keer nu na al die jaren terug naar de wereld van defensie en veiligheid en zal binnenkort aantreden als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Ik wil alle kiezers en CDA-leden die hun vertrouwen in mij hebben gesteld, evenals al die CDA-collega’s waarmee ik in de afgelopen jaren in Limburg en nationaal heb mogen samenwerken, hartelijk danken. Groot respect aan al die gepassioneerde mensen en hun inzet!

Met diezelfde passie zal ik deze missie voortzetten, zij het vanuit een andere rol. 

Hartelijke groet en tot ziens,

Raymond Knops

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.