Hoe zorgen we dat de positieve kanten en ontwikkelingskansen van cryptovaluta blijven bestaan, terwijl we tegelijkertijd zorgen voor betrouwbare producten waarbij burgers niet het risico lopen hun spaargeld snel kwijt te zijn? Dat is volgens het CDA de centrale vraag in het debat over de voor- en nadelen van cryptovaluta (bitcoins). Als antwoord op die vraag pleitte woordvoerder Erik Ronnes in debat met minister Wopke Hoekstra van Financiën voor meer bewustwording bij consumenten, goed toezicht en heldere wet- en regelgeving.

Nog weinig regulering
De ontwikkelingen met cryptovaluta zijn het afgelopen jaar snel gegaan. De wereld rond cryptomunten is nog volop in beweging. Van een stabiele munt waar we het betalingsverkeer op kunnen baseren, is echter nog lang geen sprake. In de wereld van cryptovaluta gaan grote bedragen om en er is weinig regulering. Daardoor zijn cryptovaluta ook aantrekkelijk voor mensen die zich bezig houden met criminele activiteiten, terrorismefinanciering en belastingontduiking.

Risico’s voor consumenten

Vanwege de hype en de grote te behalen winsten investeren echter ook steeds meer particulieren in cryptovaluta. Deze mensen zijn zich vaak niet echt bewust van de grote verliezen die ze kunnen lijden als het mis gaat. Ronnes: “Hoe voorkomen we hier Icesave taferelen? Goedwillende burgers mogen niet de dupe worden van kwaadwillende financiële sprinkhanen.” Daarom verzocht Ronnes de regering via een motie om hierover in gesprek te gaan met toezichthouders en consumentenorganisaties en de Tweede Kamer hierover voor het einde van dit jaar te informeren. Zij kunnen dan gezamenlijk zorgen voor een bredere bewustwording bij consumenten, over zowel de kansen als bedreigingen van cryptovaluta.

Blockchain
Tegelijkertijd ziet het CDA ook kansen in de ontwikkeling op dit gebied, en met name in de achterliggende technieken. De techniek Blockchain heeft zeer interessante toepassingsmogelijkheden. Het is veiliger (want goed te traceren) dan bestaande financiële producten, waar fraude nog wel eens om de hoek komt kijken. Het kan ook een overheid verder brengen, in haar dienstverlening richting burgers. Ronnes benadrukte dan ook dat de overheid voldoende kennis en kunde dient te ontwikkelen om te voorkomen dat men straks achter de feiten aan loopt. Hij vroeg de minister dan ook op welke wijze hier uitvoering aan wordt gegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.