Afgelopen week verscheen een document van Pieter Omtzigt dat was bedoeld voor de evaluatiecommissie die voor het CDA aan de slag is onder leiding van Liesbeth Spies. 

Ook inzake donaties stonden passages in het document waarin de link werd gelegd met het campagnebudget. Onder meer: ‘(...) dat bijna 1 miljoen van het campagnebudget van 3 sponsoren lijkt te komen. En die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA plannen (...). Grote donoren moeten aangemeld worden bij BZK maar ik heb deze drie personen niet in het overzicht gezien dat ingeleverd is voor de verkiezingen. Als ze vlak voor de verkiezingen gedoneerd hebben, kunnen ze in het overzicht gezet worden dat volgend jaar openbaar wordt’. 

Donaties

Het CDA en neveninstellingen publiceren alle giften boven de 4500 euro en de schulden boven de 25.000 euro. Een eerste overzicht is door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) op 10 maart 2021 al gepubliceerd. Geheel in lijn met de regels van de wet financiering politieke partijen (WFPP) (zie website van BZK).

Het CDA heeft gezien de suggesties die werden gewekt over het volledig melden van giften en schulden aan BZK besloten alvast dat wat per 1 juli a.s. aanvullend zou moeten worden ingediend alsook dat wat per 1 juli 2022 zou moeten worden ingediend openbaar te maken. Dit om volledig transparant te zijn over de donaties. Zie bijlagen.

Het overzicht laat zien van wie giften zijn ontvangen. Duidelijk wordt daarbij dat ruim een miljoen euro afkomstig is van Hans van der Wind. Hij is al 15 jaar een donateur van het CDA en heeft ook in deze campagne het CDA financieel ondersteund. Van der Wind is ook voorzitter van de commissie fondsenwerving en vanuit die rol onderdeel van het campagneteam. Het CDA is hem en alle andere donateurs zeer erkentelijk voor deze steun.

Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden. Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt. Wij betreuren ook zeer dat dit beeld ten onrechte is opgeroepen, zeker ook voor de donateurs zelf. 

Met dit statement geeft het CDA inzicht in de huidige stand van zaken en benadrukt de regels van de WFPP te respecteren en te volgen zoals dat altijd is gemeld en gedaan.

Reactie Hans van der Wind

"Ik steun het CDA al sinds 2006 met substantiële bedragen rondom de verkiezingen, vanuit mijn vennootschappen. Die bedragen staan keurig genoteerd in het donatieregister van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is niets geheimzinnigs aan. Sinds ik mag stemmen, ben ik betrokken bij het CDA, de laatste 5 jaar als voorzitter van de commissie fondsenwerving."

Om de partij verder te steunen, heb ik samen met anderen een Club van 100 opgericht. Een stichting waar (oud-)politici, professionele dienstverleners en zakenmensen lid van zijn en die alleen bedoeld is om fondsen te werven voor de verkiezingscampagne. Alle leden van deze Club hebben graag wat over voor het CDA.

Ik doe dat vooral omdat het gedachtegoed mij aanspreekt. Ik vind ook dat we samen verantwoordelijk zijn om dit land door te geven aan onze kinderen, en dat bedrijven en vooral familiebedrijven een grote rol spelen in het creëren van werkgelegenheid en inkomsten voor de Staat om Nederland te onderhouden en te verbeteren. Het CDA staat pal voor die familiebedrijven in een eerlijke economie. Verder wil het CDA ook iedereen gelijke kansen bieden. Ik heb die kansen gehad door goed onderwijs en ik wens dat andere mensen die kans ook krijgen. En natuurlijk gaat het klimaat mij zeer aan het hart en steun ik binnen het CDA iedereen die initiatief neemt om het klimaat te verbeteren in Nederland. Om al deze redenen sta ik achter het CDA en steun ik de partij."¨

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.