Het CDA is terug in het hart van de samenleving. Dat zei Sybrand Buma vandaag op het partijcongres in Nijmegen. De afgelopen week heeft het nieuwe kabinet zich gepresenteerd, na een lange formatieperiode. “Lang moest gezocht worden naar de juiste coalitiepartijen. Vier partijen namen die verantwoordelijkheid wel. Vier partijen met zeer uiteenlopende visies, maar met toch een heel sterke gezamenlijke ambitie. Het is gelukt, en ik ben trots op het bereikte resultaat.”

Buma benadrukte dat het niet om het regeren op zich gaat, niet om de posten die het CDA heeft binnengehaald, en helemaal niet om de macht. Voor hem is regeren geen doel, maar een middel. “Een middel om iets voor Nederland te bereiken. Om ons land eerlijker, veiliger en sterker te maken. Waar de verantwoordelijkheid voor elkaar sterker is dan het nastreven van het eigen gewin. Kortom, een land dat we door willen geven.”

In tegenstelling tot vorige politieke leiders van het CDA, die premier of vicepremier werden in een kabinet, blijft Buma gewoon Kamerlid. “Ik zie het als mijn opdracht om te waken over de uitvoering van het regeerakkoord en tegelijk een krachtig CDA-geluid te laten horen. Dat kan naar mijn oordeel het beste vanuit de Kamer.”

Buma zette vervolgens op een rijtje wat het kabinet de komende jaren wil gaan doen, zoals fors investeren in de ouderenzorg, mantelzorgers ondersteunen en de stapeling van zorgkosten aanpakken. De arbeidsmarkt wordt eerlijker gemaakt, en er komt een sociale vlaktaks waar iedere werkende van zal profiteren. Gezinnen en ouderen worden ondersteund, en de afspraken over het terugdringen van armoede en schulden zijn ambitieuzer dan ooit. Ook aan het halen van de milieudoelen van Parijs wordt gewerkt: “Duurzaamheidsbeleid is nu niet meer een droom van enkelen, het is het hart van het regeringsbeleid.”

Verder wordt o.a. het immigratievraagstuk breder aangepakt dan ooit te voren, er wordt meer geïnvesteerd in Ontwikkelingssamenwerking, in Groningen wordt minder naar gas geboord en de schade eerlijker vergoed.

“Het CDA is er voor alle Nederlanders. Wij zijn een brede volkspartij, de partij van de kleine luyden. De partij die de zorgen van deze gewone mensen verstaat. Het is de opdracht van het nieuwe kabinet, en van het CDA in de Tweede Kamer, om antwoord geven op die zorgen.”

De hele speech terugkijken? Dat kan hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.