28 september 2022

Theo Bovens voorgedragen als lijsttrekker Eerste Kamer

Het partijbestuur van het CDA draagt Theo Bovens unaniem voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. 

Partijvoorzitter Hans Huibers is verheugd over de voordracht: “Theo Bovens is een CDA’er pur sang. Hij is een teamplayer en een kleurrijke verbinder. In zijn doen en laten draagt hij onze kernwaarden uit. De menselijke maat staat daarbij voor hem centraal. Met zijn ervaringen als raadslid en wethouder van Maastricht, waarnemend burgemeester van Enschede en gouverneur van Limburg is Theo in staat om vanuit de Eerste Kamer de verbinding te leggen met alle regio’s.” 

Partijleider Wopke Hoekstra: “Met Theo Bovens haalt het CDA iemand naar de Eerste Kamer die altijd zoekt naar het bouwen van allianties. Als ervaren lokaal en regionaal bestuurder legt hij als geen ander verbindingen met de samenleving, met de regio en over partijgrenzen heen. Ik heb het volste vertrouwen dat we met Theo samen verder gaan bouwen aan een samenleving van minder ik en meer wij.”

Theo Bovens: “Uit overtuiging heb ik mij kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Ik dank het partijbestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. In de afgelopen jaren heb ik steeds gepoogd te besturen vanuit de inspiratie die onze partij koestert: het vooropstellen van de menselijke maat, dat elke mens telt. Als lokaal en regionaal bestuurder zag en zie ik de kracht van alliantievorming tussen én met de samenleving. De senaat moet de rol van verbinder hebben over regio’s en partijgrenzen heen. Het CDA is niet voor niks de partij van ‘wij’. We doen het samen.”

Theo Bovens heeft ruime bestuurlijke ervaring als gouverneur van Limburg, als wethouder van Maastricht en tot begin dit jaar als waarnemend burgemeester van Enschede. Tevens is hij voorzitter geweest van het College van Bestuur van Open Universiteit Nederland, voorzitter van het Interprovinciaal overleg, moment actief ben in vrijwilligerswerk en besturen/toezichtsorganen van maatschappelijke organisaties, en kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER). Binnen de partij is hij jarenlang actief geweest binnen het CDJA en als voorzitter van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Momenteel is Bovens actief in vrijwilligerswerk en besturen/toezichtsorganen van verschillende maatschappelijke organisaties.

Tegenkandidaten 

Tot 26 oktober kunnen tegenkandidaten gesteld worden. De voordracht van een tegenkandidaat moet ondersteund worden door drie of meer provinciale afdelingen tezamen en/of tien of meer gemeentelijke en/of buitenlandse afdelingen tezamen en/of één procent van de leden. Een voordracht van provinciale dan wel gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitters en secretarissen van de desbetreffende afdelingen te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend.

Een tegenkandidaat stellen kan door voor 26 oktober een bericht te sturen aan de secretaris van het landelijk bestuur [email protected] 

Verkiezing lijsttrekker

De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats op het najaarspartijcongres Appèl XL 2022 op  5 november te Nijkerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.