30 september 2023

Van den Brink: aangepaste spreidingswet is nodig

CDA Kamerlid Bart van den Brink hield woensdag zijn maidenspeech in de Tweede Kamer. Zijn eerste inbreng ging over de spreidingswet voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over het land. Volgens Bart gaat de wet in tegen de maatschappelijke stroom van ‘niet mijn verantwoordelijkheid’ en is de wet nodig om de chaos in de opvang in goede banen te leiden. ’Het is de keuze tussen wegkijken of zorgen dat je het op een fatsoenlijke manier regelt’.

Daarmee lost de wet niet het asielvraagstuk op. In een uitgebreide analyse stelde hij dat migratie nog steeds iets is ‘wat ons overkomt’. Ongeremde migratie overvraagt de spankracht van de samenleving. Hij riep partijen van links tot rechts op om niet selectief te ‘winkelen’ op het migratiedossier, maar om gezamenlijk op te trekken om de instroom daadwerkelijk te beperken. ‘Om daarmee hulp te blijven bieden aan kwetsbare vluchtelingen die dat nodig hebben. En tegelijkertijd te erkennen dat deze instroom niet houdbaar is’. 

In een amendement op de wet stelt Bart voor om de termijn waarbinnen gemeenten een vrijwillig aanbod kunnen doen te verruimen. Dit geeft gemeenten meer ruimte voor overleg met bewoners en de gemeenteraad. Dit komt het draagvlak ten goede.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.