Het CDA is heel blij met de zin in het regeerakkoord waarin staat dat de regering zich sterk gaat maken voor kwetsbare groepen. Er worden ook voorbeelden genoemd, onder anderen christenen. Het CDA is blij dat gekozen is voor het noemen van deze groep kwetsbaren, en wil dat het kabinet hier een speerpunt van maakt. Dat zei Martijn van Helvert in zijn inbreng tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. “ Vervolgde christenen vormen de grootste groep van vervolgden omwille van godsdienst, omwille van geloof. Open Doors heeft berekend dat wereldwijd 215 miljoen christenen dagelijks worden gediscrimineerd, vervolgd, bedreigd en vermoord. Het CDA is zeer benieuwd hoe de regering hiermee aan de slag zal gaan, zeker gezien de rol van Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.”

De regering moet zich in de VN-Veiligheidsraad ook actief in gaan zetten en met voorstellen komen voor de bestrijding van ISIS en de vervolging en berechting van ISIS-strijders. Van Helvert diende een motie in met dat verzoek. Volgend jaar zit Nederland als lid in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De regering heeft al aangegeven zich gedurende dit lidmaatschap onder meer in te willen zetten voor het bestrijden van terrorisme. Een expliciete verwijzing naar de bestrijding van ISIS en de berechting van ISIS-strijders ontbreekt echter. Van Helvert wees erop ‘dat de bestrijding van ISIS, evenals de erkenning, vervolging en berechting van de barbaarse misdrijven van deze terroristische organisatie onverminderd van groot belang zijn’. Hij vroeg daarom nadrukkelijk om een actieve inzet van het kabinet.

In het regeerakkoord wordt ook genoemd dat de bijdrage aan het Mensenrechtenfonds verhoogd zal worden. Van Helvert was benieuwd hoe de minister dit vorm wil gaan geven. Hij sprak de hoop uit dat het ‘een betekenisvolle verhoging’ wordt, en dat het geld ook aangewend zal worden voor artikel 18, het opkomen voor godsdienstvrijheid.

Een zeer groot probleem dat ook op de VN-veiligheidstafel zal komen, is de migratiestroom richting Europa. Van Helvert: “Het regeerakkoord is heel helder over deze aanpak. Opvang in de regio, sterke buitengrenzen van Europa en migratieakkoorden met landen moeten de stroom handelbaar houden. Het bestrijden van de grondoorzaken van de migratiestroom is belangrijker op de lange termijn. De inzet van de ontwikkelingssamenwerking is noodzakelijk. Het is van belang dat landen ook aan afspraken gehouden worden. Het aanpakken van de grondoorzaken van de grote migratiestroom is dé grootste opdracht voor de VN en Europa voor de komende jaren. De minister heeft de kans om hieraan bij te dragen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.