24 januari 2024

Jean Wiertz voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter CDA

Het landelijk bestuur van het CDA draagt Jean Wiertz voor als nieuwe partijvoorzitter. Het landelijk bestuur doet dit op voorstel van de selectiecommissie onder leiding van Robbert Jan van Duijn (burgemeester van Nieuwkoop). De verenigingsraad heeft deze voordracht unaniem goedgekeurd.

Over Jean Wiertz

In het dagelijks leven is Wiertz (64) rector van het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch en afdelingsvoorzitter van het CDA ’s-Hertogenbosch. Eerder was hij actief voor het CDA in Rotterdam en Dordrecht. Jean heeft een uitgebreide bestuurlijke carrière in de onderwijswereld en in het maatschappelijke middenveld achter de rug. Zijn bestuurlijk handelen baseert hij voortdurend aantoonbaar op het christendemocratisch gedachtegoed. “Ik kán niet anders handelen, het zijn míj́n waarden”, aldus Wiertz.

Voorzitter van de selectiecommissie Robbert Jan van Duijn: “Jean heeft een duidelijk en authentiek CDA-verhaal, waarbij het beeld en het verhaal overeenkomen. Hij is een verpersoonlijking van de waarden van het CDA. Een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het CDA drijft hem. Hij heeft bestuurlijke ervaring in transities en veranderprocessen. Jean geeft mensen het gevoel dat zij gezien en gehoord zijn, en kan daarmee de verbinding leggen tussen diverse groeperingen binnen onze partij.”

Voordracht secretaris Abel van de Sluis

Naast de voordracht van Wiertz heeft het landelijk bestuur Abel van de Sluis voorgedragen voor de functie van secretaris. Van de Sluis (22 jaar) is werkzaam bij VNO-NCW West en provinciaal campagneleider voor het CDA Zeeland. Mocht het congres de kandidatuur bekrachtigen, dan wordt van de Sluis het jongste landelijk bestuurslid van het CDA ooit.

Voorzitter van de selectiecommissie Robbert Jan Duijn: “Met zijn leeftijd brengt Abel (22) diversiteit in het Landelijk Bestuur en nieuwe energie. Hij heeft een duidelijke visie op het vitaliseren van de vereniging. Met zijn humor en daadkracht kan hij de afdelingen motiveren en faciliteren.”

De procedure

Jean Wiertz en Abel van de Sluis zijn als enige kandidaten voorgedragen door het landelijk bestuur voor de functie van partijvoorzitter en secretaris. De statuten van de partij geven nog gelegenheid voor een tegenkandidaat om zich binnen drie weken na bovenstaande bekendmaking te melden via [email protected]. Tegenkandidaten dienen gesteund te worden door ten minste drie provinciale afdelingen en/of tien gemeentelijke en/of buitenlandse afdelingen en/of één procent van de leden. Op het partijcongres op 23 maart aanstaande wordt de voordracht door de leden bekrachtigd, of is er een stemming in het geval van een tegenkandidatuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.