De situaties in de gesloten jeugdzorg zoals geschetst in het onderzoek “Eenzaam en gesloten” zijn schrijnend. Het is verschrikkelijk om te lezen dat deze jongeren niet opgevangen en begeleid worden, dat er geen veilige omgeving wordt gecreëerd en dat ze worden blootgesteld aan opsluiting. Daarnaast wordt er weinig tot geen onderwijs gegeven, is er soms sprake is van scheldpartijen en zelfs seksueel misbruik. Dat het ministerie hier een onafhankelijk onderzoek naar laat doen is voor het CDA van het grootste belang. Met als conclusie erkenning voor alle jongeren die hier het slachtoffer van zijn geworden. Instellingen waar dit gebeurt zouden het label jeugdzorg eigenlijk niet mogen dragen. Kinderen die wettelijk niets verkeerd hebben gedaan mogen niet vast komen te zitten.

Daarom heeft het CDA samen met de PvdA november 2021 het voortouw genomen om te stoppen met de gesloten jeugdzorg en in te zetten op meer kleinschalige en bovenal liefdevolle zorg. Aan de uitvoering daarvan wordt nu gewerkt. We zien nu ook het aantal kinderen dat in de gesloten jeugdzorg wordt opgevangen dalen. Sinds dit initiatief is het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg gedaald van circa 900 naar 480 kinderen.

We zien daarnaast dat het aantal plaatsen voor kleinschalige jeugdzorg niet snel genoeg groeit. De redenen dat de afbouw van de gesloten jeugdzorg langzaam gaat zijn talrijk en divers, maar wel bekend bij de Kamer en in het veld. Er zijn talloze rapporten en onderzoeken over de problemen in de jeugdzorg verschenen zoals het rapport van de commissie De Winter. Een beknopte parlementaire enquête over de gesloten jeugdzorg zal niets aan de eerdere onderzoeken toevoegen. Het is achteruitkijken naar onszelf, terwijl het nu aan ons is om vooruit te kijken en oplossingen te bieden voor de kinderen en hun toekomst. Een parlementaire enquête biedt daarvoor geen oplossingen. Het beeld wat nu geschetst wordt – dat als je tegen een parlementaire enquête bent, dan ben je er niet voor de kinderen in de jeugdzorg – is kwalijk, en draagt niet bij aan het verbeteren van de jeugdzorg.

De hervormingsagenda, waar de afbouw van de gesloten jeugdzorg een belangrijk onderdeel van is, moet door. Dit mag niet stil komen te staan, omdat de Kamer onderzoek doet naar een probleem dat bekend is.

Na stapels rapporten is het nu van belang dat we de kinderen op de eerste plaats zetten. Er is maar één manier om dat waar te maken: Het afbouwen van de gesloten jeugdzorg. Dát was onze inzet en ís onze inzet en daar gaan we stevig mee door komende tijd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.