01 juli 2017

Wet tegen late betalingen in werking!

Op 1 juli treedt de Wet late betalingen in werking. Dankzij CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder (samen met de PvdA) zijn betaaltermijnen langer dan 60 dagen niet meer mogelijk. Grote bedrijven moeten een rente betalen aan het MKB als zij zich niet aan de maximale termijn van 60 dagen houden. Het wetsvoorstel is in februari met grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en unaniem in de Eerste Kamer.

Mulder: ‘Betalen binnen 30 dagen blijft de norm maar wel met een stok achter de deur voor het grootbedrijf om op tijd hun rekening te betalen. Zo worden kleine leveranciers op deze manier in bescherming genomen. En wordt de macht van de grootbedrijven ingeperkt.’

Het CDA  wil dat late betalingen van 90 en soms wel 120 dagen door grote bedrijven aan MKB-ers worden teruggedrongen. Met deze wet komt er een einde aan dat kleine leveranciers in de financiële problemen komen, terwijl zij zelf netjes op tijd het product of de dienst hebben geleverd aan het grootbedrijf. De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen worden geschat rond de 7 miljard euro.

‘Dat is funest voor onze economie en werkgelegenheid. Het op tijd betalen van je rekening zou normaal moeten zijn. Deze wet bevestigt dat,’ aldus Mulder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.