De CDA Business Club: voor wie en waarom?

De CDA Business Club bestaat uit directeur-grootaandeelhouders van bedrijven uit heel Nederland.

Samenstelling

De bestaat uit ongeveer 100 directeur-grootaandeelhouders van bedrijven uit heel Nederland, uit verschillende branches, met bedrijven in binnen- en buitenland.

Doelstelling CDA Business Club

De balans van People Planet Profit:
het gezamenlijk nastreven van een gezond ondernemersklimaat, met nadrukkelijk aandacht voor mens en milieu. Met erkenning van het belang van profit voor de ondernemer, en erkenning van het belang van de sociale aspecten en ecologische footprint voor de politicus.

De CDA Business Club is een netwerk van ondernemers dat rechtstreeks informatie en advies geeft aan politici, gevraagd en ongevraagd. Onze leden hebben exclusief toegang tot de CDA-politici. Daarnaast hebben wij ook regelmatig ministers en staatssecretarissen van andere politieke partijen te gast.

Als ondernemer heeft u middels de CDA Business Club direct zicht op de politieke actualiteit en bijbehorende achtergronden. U krijgt meer inzicht in de politieke black box: wat zijn de politieke overwegingen, hoe werken de bestuurlijke processen, wat geeft de doorslag voor economische regelgeving? Daarnaast kunt u politici face to face informeren over wat u als ondernemer bezighoudt; informatie waarmee zij hun voordeel kunnen doen.

De bijeenkomsten

Jaarlijks zijn er vier momenten waarop CDA Business Club leden en politici samenkomen. Deze bijeenkomsten vinden regelmatig plaats in Den Haag, het centrum van de landelijke politiek, en enkele keer in een regionale setting. De inhoud van de bijeenkomsten ligt op het snijvlak van ondernemerschap en politiek.

De bijeenkomsten van de CDA Business Club zijn natuurlijk aantrekkelijk vanwege inhoud en diepgang, maar ook om de mogelijkheid tot netwerken. Er is altijd een actieve rol weggelegd voor CDA-politici; om de bijeenkomsten extra inhoud te geven én zodat u met hen persoonlijk van gedachten kunt wisselen.

Hier vindt u een overzicht van de bijeenkomsten die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.