Uit het het verkiezingsprogramma 2017-2012 'Keuzes voor een beter Nederland':

5.1.7 Ruim baan voor MKB en familiebedrijven

In de eerlijke economie kiezen we voor bedrijven en ondernemers, die in de ontwikkeling en productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan onze samenleving. Het kloppende hart van deze sectoren wordt gevormd door kleine ondernemers en familiebedrijven. Zij zorgen voor ruim 70% 84 Keuzes voor een beter Nederland van de banen in ons land, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding.

Ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd, hebben vanzelf meer oog voor de lange termijn en de belangen van hun eigen medewerkers. Daarom bieden wij deze ondernemers meer ruimte hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om personeel in dienst te nemen.

Economische opgaven doen zich steeds meer voor op regionaal niveau en ze verschillen per regio. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen moeten gemeenten en provincies hier effectief en flexibel op kunnen inspelen. Daarvoor hebben de decentrale overheden meer speelruimte nodig om kennisinstellingen, ondernemers en onderwijsorganisaties in positie te brengen om hun regio economisch te laten bloeien. Ook hier geldt voor de Haagse politiek: obstakels wegnemen en meer regelvrije ruimte voor experimenten. 

 

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma

Andere relevante delen uit het verkiezingsprogramma:

  • 5.1.6 Investeren in innovatie
  • 5.1.8 Kansen voor de maatschappelijke onderneming
  • 5.1.9 Bedrijven naar Nederland halen
  • 5.1.10 Versterken internationale handel
  • 5.1.11 Opkomen voor Nederlandse belangen
  • 5.1.12 Op weg naar slimme mobiliteit

 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.