03 februari 2023

Wopke Hoekstra: Tijd voor moderne versie van dienstplicht

CDA-partijleider Wopke Hoekstra wil dat iedere jongere van 18 jaar of ouder voor of na zijn of haar opleiding een dienstjaar gaat vervullen ‘in dienst van de samenleving’. Jongeren kunnen zelf kiezen of ze dit dienstjaar bij Defensie of in de samenleving volbrengen.

In zijn speech op het CDA-congres in Amersfoort wees Wopke Hoekstra op het succes van het vrijwillige dienjaar dat jongeren nu al bij defensie kunnen volgen. ‘Jarenlang is lacherig gedaan over ons voorstel voor een maatschappelijke diensttijd. Het was nergens voor nodig en teveel gevraagd voor jongeren. Maar wat blijkt? Het dienjaar is een groot succes. Jongeren willen bijdragen aan een groter geheel’.

Daarom acht hij de tijd nu rijp om een stap verder te zetten naar een volwaardige en eigentijdse herinvoering van de dienstplicht voor alle jongeren; vrouwen en mannen. ‘Dat versterkt onze weerbaarheid, onze samenleving en onze eenheid. Stel je de impact voor van 200.000 jongeren die een jaar in dienst van Nederland een zinvolle bijdrage leveren aan onze veiligheid, onze zorg en welzijn.  Een jaar in dienst voor Nederland: dáár wordt heel Nederland beter van’.

Hoekstra wees in zijn speech op de strijd die het Oekraïense volk levert voor hun toekomst, maar hij ging ook in op de polarisatie in ons eigen land. ‘De les van het Oekraiense volk aan ons is dat deze tijd vraagt om de versterking van het fundament onder onze samenleving. Een fundament dat de vrijheid en veiligheid van onze democratie draagt en steeds weer om versterking vraagt’.

Een jaar in dienst voor Nederland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.