Nieuws

Visie & missie

Wij, burgers van Nederland, zijn verantwoordelijk voor onze samenleving, die gebaseerd is op de beginselen van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Ons land is een open, democratische en pluriforme rechtstaat en maakt deel uit van een sterk Europa.

Te midden van een verscheidenheid van culturen maken wij deel uit van één wereldwijde gemeenschap. Inmiddels is er voldoende bewijs dat diversiteit meerwaarde heeft. De maatschappelijke opdracht waar we nu voor staan, is het benutten van diversiteit voor de samenleving en economie. 

“Onder diversiteit worden in de regel alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen verstaan. Daarbij gaat het zowel om zichtbare kenmerken als geslacht, etniciteit en leeftijd, als om niet zichtbare kenmerken, zoals persoonlijkheidseigenschappen, kwaliteiten en manier van werken”.

In een tijd van hokjesdenken, polarisatie en versnippering van partijen geeft de mogelijkheid om voor nieuwe uitdagingen steeds gebalanceerde oplossingen met een breed draagvlak te vinden. Dit samenspel tussen betrokkenen, waarbij we zoeken naar wat ons bindt en hoe we elkaar aanvullen (‘polderen’), leidt tot meerwaarde als deze diverse bevolking de samenleving als iets gezamenlijks ervaart.

Een diverse organisatie draagt bij aan verbinding tussen groepen, en dus aan een verbonden samenleving. Streven naar een inclusieve samenleving betekent dat iedereen erbij hoort en zich kan herkennen in de personen en organisaties.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.