08 november 2023

Doorgerekend: CDA investeert 1 miljard extra in regio

Uit de doorrekening van het CDA verkiezingsprogramma blijkt dat het CDA voor de komende kabinetsperiode 1 miljard extra uittrekt voor heel Nederland. Gezinnen gaan er flink op vooruit dankzij een stevig gezinspakket. Ook gezinnen met één inkomen houden meer over dan voorgaande jaren. Het CDA houdt het eigen risico voor de zorg gelijk.

CDA-Tweede Kamerlid en campagneleider Bart van den Brink noemt de doorrekening ‘solide en sociaal. Het CDA staat voor degelijke overheidsfinanciën. We laten de staatsschuld niet verder oplopen en we verkleinen het begrotingstekort.’

‘Daarnaast kiezen we voor een hervorming van de inkomstenbelasting en verschuiving van de lasten op arbeid naar de lasten op vermogen en verbruik. Dat betekent dat mensen meer overhouden van het loon dat ze verdienen’ aldus Arjen Siegmann, kandidaat-Kamerlid en een van de opstellers van de doorrekening door het CPB.

Het extra geld voor de regio gaat naar de versterking van het regionaal openbaar vervoer (400 miljoen), de economische ontwikkeling van de regio (200 miljoen) en regionale cultuur. Ook wordt de basis gelegd voor een nieuw Gemeenschapsfonds. Dit fonds is bedoeld om lokaal belangrijke voorzieningen als de bibliotheek, het buurthuis of een sportcomplex in stand te houden. De voorstellen komen één-op-één uit het rapport ‘Voor heel Nederland’, dat het CDA in februari van dit jaar publiceerde. Het rapport onderzocht de regionale ongelijkheid in ons land en heeft Kamerbreed gezorgd voor een omslag in het denken over een betere regionale spreiding van overheidsinvesteringen.

Het CDA trekt ook fors extra geld uit voor gericht gezinsbeleid. Zo wordt de kinderbijslag verhoogd met 1,4 miljard euro en wordt het kindgebonden budget verhoogd met 400 miljoen euro. Daarmee kunnen gezinnen met lagere inkomens extra worden ondersteund. Daarnaast wordt de kinderopvang gratis voor werkende gezinnen met een inkomen tot 1,5 keer modaal en voor inkomens daarboven een stuk goedkoper. Ook wordt voor álle peuters twee dagen opvang volledig vergoed.

Het totale pakket leidt tot een daling van de kinderarmoede met een kwart (2,1 procentpunt)

Ook andere belangrijke prioriteiten komen terug in de doorrekening van het verkiezingsprogramma. Het CDA investeert ruim twee miljard extra in Defensie, waarmee we voldoen aan de NAVO-norm. Het CDA geeft prioriteit aan gemeenten en provincies die nu vaak financieel in de problemen komen. We investeren daarom 1,2 miljard in sterke lokale overheden. Alleen met een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers zijn we in staat om een duurzame economie voor de toekomst te behouden. Daarom verlaagt het CDA de vennootschapsbelasting en wordt er 700 miljoen uitgetrokken voor innovatie en verduurzaming.

Lees al onze plannen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.