Het CDA vindt het belangrijk om gericht te investeren in het bereiken van groepen als jongeren. Dit door samen te werken met (brede) scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. Culemborg heeft goede onderwijsvoorzieningen. Buiten schooltijd zijn jongeren vaak op zoek naar (zinvolle) vrijetijdsbesteding en stages/ werk. Zonder deze mogelijkheden hangen ze veel rond op straat. Om te voorkomen dat deze jongeren overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag gaan vertonen is het goed om met scholen en bedrijfsleven te zoeken naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, goede en voldoende stages en werkgelegenheid.

Concreet:
- Het CDA wil voor jongeren dat de gemeente samen met scholen en bedrijfsleven optrekt om voldoende stageplekken te realiseren.
- Het CDA wil voor jongeren dat opleidingskansen worden vergroot door bijvoorbeeld (in samenwerking met moskeeën) huiswerkbegeleiding te stimuleren.
- Het CDA wil voor jongeren dat de gemeente zich inzet om jongeren vroegtijdig ervaringen te laten opdoen met vrijwilligerswerk.
- Het CDA wil voor jongeren dat zij bekend zijn met en toegang hebben tot culturele, educatieve en sportieve faciliteiten.

Zie verder ook de onderwerpen huiswerkbegeleiding, onderwijs, jeugdhulp, sport en cultuur. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.