Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren jongeren samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, respect te hebben voor gezag en verantwoordelijkheid voor de vereniging.  Het CDA wil voor verenigingen en organisaties dat regels en vergunningen worden verminderd. Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met algemene regels of met een melding. Als er toch een vergunning vereist is, dan wordt bezien of deze doorlopend kan zijn, zodat die niet periodiek verlengd hoeft te worden

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze wijken en buurten. We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. Wij willen kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren. Daarbij bepleiten wij in het bijzonder het soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of  tentoonstelling in een kerk.

Concreet:
- Het CDA wil regels en vergunningen worden verminderd! Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met algemene regels of met een melding. Als er toch een vergunning vereist is, dan wordt bezien of deze doorlopend kan zijn, zodat die niet periodiek verlengd hoeft te worden.
- Het CDA wil dat de gemeente vrijwilligerswerk beter waardeert en het organiseren van activiteiten makkelijker maakt.
- Het CDA wil dat de gemeente samen met verenigingen kijkt naar de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle besteding te geven wat ook de verenigingen ten goede komt.

Zie ook de onderwerpen vrijwilligers, vergunningen, sport, kerken & moskeen, en cultuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.