Lokaal HRM-beleid

Heeft uw afdeling al een HRM-beleid en een bestuurslid met de portefeuille HRM?

Met een lokaal HRM-beleid doelen wij op:

  • Ken je eigen leden, weet waar ze goed in zijn en wat ze willen doen;
  • Ken de mensen in de wijk en buurt die in ‘hart en nieren’ CDA-er zijn;
  • Scouten van mogelijke kandidaten voor de raad.
  • Werving en selectie voor de kandidatenlijst.

Het belangrijkste doel van een lokaal HRM-beleid is dus het samenstellen van een kandidatenlijst voor de volgende verkiezingen. Daarnaast zijn er veel mensen nodig om een Netwerk vorm te geven en bijvoorbeeld een campagne te kunnen voeren.

Waarom scouten?
Scouten, de gerichte schouw van mensen, is een permanente activiteit van het voltallige bestuur. Voortdurend scouten verkleint de druk om te ‘moeten’ leveren tijdens het kandidaatstellingsproces. Naast dit voordeel, biedt vroegtijdig zicht op mensen ook de gelegenheid hen beter te leren kennen, zij goed weten wat het raadswerk inhoud en zij gedegen getraind kunnen worden. Hoe meer actieve leden hoe groter de vijver is waaruit men kan putten voor het maken van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen.

Functioneringsgesprekken
HRM beoogt kwalitatief goede raadsleden en wethouders in de raad en het college die ten dienste staan van de samenleving. Het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur staat of valt met de kwaliteit en integriteit van onze bestuurders en volksvertegenwoordigers.  De afdelingsvoorzitter vervult samen met de fractievoorzitter een belangrijke rol door het voeren van jaarlijkse functioneringsgesprekken met de raadsleden. In het functioneringsgesprek wordt aan de hand van de profielschets het functioneren besproken en eventueel worden ontwikkel- en verbeterpunten benoemd. Door de  beoordelingsgesprekken te voeren, wordt voorkomen dat bij het maken van de kandidatenlijst  misverstanden ontstaan of zittende raadsleden wel of niet in aanmerking komen voor een (verkiesbare) plaats op de kandidatenlijst.

De Handreiking Functionerings- en beoordelingsgesprekken gaat hierop dieper in. Deze handreiking vindt u in de bibliotheek van Dirk. 

Kandidaatstellingsprocedure
De belangrijkste taak van een bestuur in de vierjaarlijkse politieke cyclus is ervoor zorg dragen dat het CDA mee doet aan de raadsverkiezingen met een lijst authentieke en herkenbare christendemocraten.

De afdeling HRM van het CDA biedt de leden en de afdelingen diverse producten aan voor een solide lokaal HRM-beleid. Beschikbaar zijn:
- Profielschetsen van de diverse politieke functies
- Handreiking Functioneringsgesprekken
- Handreiking Werving en Selectie van Gemeenteraadsleden

U vindt deze in de bibliotheek van Dirk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.