Het CDA is een netwerkpartij. We hebben lokale, regionale en thematische netwerken. Vanuit HRM vullen wij dat aan met Groepen en Pools.

  • De Groepen bestaan uit leden die werken in hetzelfde vakgebied.
  • De Pools zijn functiegerelateerd. Leden die interesse hebben in een bepaalde functie kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen daarvoor training en begeleiding. Uiteindelijk moet je het zelf allemaal doen. Maar wij kunnen je misschien wel helpen.

Overzicht

Burgemeesterspool

Het burgemeestersambt is een bijzondere ambt die sommige CDA-ers ambiëren.  Een raadslid komt ook voor de nodige uitdagingen te staan wanneer in zijn of haar gemeente een nieuwe burgemeester moet worden gekozen.

Burgemeester worden

Via de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunt u zien welke burgemeestersposities vacant zijn. Als u begeleiding of advies wilt hebben bij een sollicitatie naar een burgemeesterspositie, kunt u contact opnemen met de CDA-burgemeesterscontactpersoon in uw provincie. Zij doen dit zo nodig in nauwe samenspraak met de collega­scouts in de andere provincies.

In onze leeromgeving is ook de module "hoe word ik... burgemeester" te vinden. Met meer achtergrond informatie over het ambt.

Het CDA heeft geen enkele invloed op het worden van burgemeester. Dat ligt aan de kwaliteiten, kunde en kansen van de individuele kandidaat. Een kandidaat solliciteert bij de Commissaris van de Koning. Eventueel wordt de kandidaat dan voorgedragen aan de vertrouwenscommissie van de gemeente. Die selecteren twee kandidaten die in de gemeenteraad ter stemming worden gebracht.

Voor algemene vragen kunt u bellen of mailen met Marc Haverkamp op 070 342 48 88 of via [email protected] 

Burgemeester vinden

Mocht de burgemeesterspositie vacant komen in uw afdeling. Neem dan contact met ons op. Een benoemingsprocedure voor een nieuwe 'eerste burger' is voor de meeste fractievoorzitters geen alledaagse bezigheid. Een procedure voor een nieuwe burgemeester brengt, in het bijzonder voor de fractievoorzitter, een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wij kunnen u als fractie hierbij ondersteunen. Wanneer de vertrouwenscommissie is ingesteld, vervalt deze ondersteuning voor leden van de vertrouwenscommissie.

Handreiking Vertrouwenscommissie

Het werk van de Vertrouwenscommissie stelt hoge eisen: politiek-bestuurlijke ervaring en kennis in het voeren van selectiegesprekken etc. Gegeven het feit dat een benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester eens in de zes jaar voorkomt (als er geen sprake is van een herbenoeming), maken slechts weinigen mee hoe een dergelijke commissie te werk gaat. Aandachtspunt is het behoud van kennis en ervaring met het werk van en in de Vertrouwenscommissie.

Om die reden heeft het CDA een Handreiking Vertrouwenscommissie opgesteld. Het is bedoeld om u als fractievoorzitter van het CDA, die te maken krijgt met een procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester, de opgedane ervaringen door andere CDA-fractievoorzitters aan te bieden. Het gaat om soms bijzondere ervaringen, lastige valkuilen en voor de hand liggende 'open deuren'. Maar altijd om waardevolle inzichten die u kunnen helpen bij het vervullen van de rol die u nooit eerder hebt vervuld, namelijk: lid van de Vertrouwenscommissie. De handreiking vindt u in de bibliotheek van Dirk.

(Externe) Wethouderspool

Lokale Netwerken kunnen voor de vraag komen te staan om een nieuwe wethouder te vinden voor de coalitie. Dat lukt niet altijd binnen de lokale afdeling. Bij het CDA hebben wij een pool van mogelijke kandidaten. Sommigen met ervaring als wethouder en anderen met talent en ambitie. 

Voor leden:

Zou jij opgenomen willen worden in de wethouderspool, neem dan contact op met de voorzitter van je regionale HRM-team of mail met [email protected]. De pool wordt vertrouwelijk beheert door de HRM-afdeling.

Voor Netwerken:

Als Netwerk kan je contact opnemen met de HRM-afdeling. Wij kunnen jullie verder helpen met mogelijke kandidaten en eventueel externe adviseurs voor de selectiecommissie. Neem voor de snelheid van het proces direct contact op met Marc Haverkamp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.