Met een frisse blik is Laura (26) op één oktober gestart bij het CDA in Zwolle. Hier is ze werkzaam als fractiemedewerker, campagneleider en staat ze op plek 2 van de kandidatenlijst. Naast haar werkzaamheden bij het CDA Zwolle werkt Laura bij Indiveo, een bedrijf dat patiënteninformatie voor ziekenhuizen maakt.

Het zou niet uit moeten maken waar je bed staat, maar dat doet het helaas wel.


Waarom heb je voor het CDA gekozen?
‘De kernwaarden van het CDA staan voor mij als een huis. Daar kun je eigenlijk alles onder plaatsen. Solidariteit vind ik bijvoorbeeld enorm belangrijk. Ik geloof dat we alleen een goede samenleving zijn als we omzien naar elkaar en dingen samen doen. Dat is in mijn persoonlijke leven ook gebaseerd op mijn christelijke geloof en de daarbij behorende naastenliefde. Zo ben je bij ons altijd welkom om te blijven slapen of te komen eten. Voor de gezelligheid, maar ook als je even een andere omgeving nodig hebt  of behoefte hebt aan een goed gesprek! Of ik betaal een keer boodschappen voor een vriendin die het nodig heeft. Daarnaast draai ik mee bij vrijwilligersprojecten zoals Present, Athletes in Action etc. Hulp aanbieden als mensen hulp nodig hebben, daar gaat het om. Het CDA is een brede volkspartij en tegelijkertijd gebaseerd op de waarden én normen die ik vanuit de bijbel heb meegekregen. Het CDA wil die balans in de samenleving herstellen.

Welke kernwaarde spreekt jou aan?
‘Ik vind zelf het principe van de gespreide verantwoordelijkheid erg mooi. De overheid is niet alleen verantwoordelijk voor de samenleving, dat zijn we ook met elkaar. Daarom vind ik het mooi om te zien dat we hier in de gemeenteraad inzetten op het behoud van buurthuizen. Bovendien komen we hier op voor mantelzorgers en ondersteunen we initiatieven rondom eenzaamheid vanuit de samenleving.’

Wat is jouw motivatie om je politiek in te zetten?
De concrete aanleiding voor Laura ontstond acht jaar geleden. Toen woonde ze nog in Groningen. Ze kwam via een organisatie in aanraking met een sportproject in één van de armste wijken in Groningen. Dit raakte haar heel erg. ‘Armoede is niet iets van heel ver weg, dat is ook hier in Nederland. Daarvoor wilde ik me inzetten.’

Daarnaast kwam ze erachter dat veel inwoners niet goed betrokken worden bij veel projecten. ‘Als een groot bouwproject bij jou in de buurt ervoor zorgt dat jouw tuin geen zon meer krijgt, dan raakt jou dat direct. Dan is het heel belangrijk dat je inwoners daar goed in meeneemt. Ik vind dat dat te weinig gebeurt. Heel vaak gaat het beleid over hen, maar is het niet met hen gemaakt. 

Wat zou je willen veranderen aan Nederland?
‘Er zijn veel problemen waar jongeren last van hebben: denk aan de huizenmarkt, de torenhoge studieschulden, maar ook de klimaatverandering en de wateroverlast. Daarom is het onze plicht om te kijken hoe we ons land kunnen klaarmaken voor de toekomst en niet de schulden leggen bij de volgende generatie. Dat is iets wat ik echt zou willen veranderen aan Nederland! Ook het vertrouwen in de overheid moet wat mij betreft weer beter. Ik denk dat het daarvoor belangrijk is dat gemeenten meer en beter communiceren met hun inwoners.’

Wat zou je willen betekenen voor de volgende generatie?
‘Ik denk dat het belangrijkste is dat de volgende generatie zoveel mogelijk zonder (financiële) zorgen opgroeit. Het zou niet uit moeten maken waar je bed staat, maar dat doet het helaas wel. Dat zien we aan de tweedeling tussen arm en rijk in ons land. Dit is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Ik zou dit tegen willen gaan, want ieder mens telt. Ik wil een land waarin we het samen goed hebben.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.